تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
مشکو لکه‌دار
( Nibea maculata )
 
مشکو لکه‌دار


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده شوریده‌ماهیان گونه مشکو لکه‌دار

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Nibea maculata (Bloch & Schneider, 1801)

:: نام فارسی و محلی ایران: مشکو لکه‌دار،
• اسامی محلی » سیستان و بلوچستان: تانتار

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Percoidei (زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران)
Family: Sciaenidae (خانواده: شوریده‌ماهیان) (En: Drums or croakers)
Genus: Nibea
Species: Nibea maculata

:: نام انگلیسی: Blotched croaker
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Johnius maculatus, Otolithes maculata, Sciaena maculata
:: ریشه لغوی: Nibea از واژه niba, nipsis (یونانی)= شستن

■ کشورهای محل زندگی مشکو لکه‌دار
• گزارش‌شده از آب‌های ایران و کشورهای دیگر جهان از جمله:
هندوستان، پاکستان، سریلانکا و ویتنام

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده مشکو لکه‌دار
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان ، و نیز:
دریای عرب، اقیانوس هند و دریاچه و تالاب چیلیکا

■ ویژگی‌های زیستگاه مشکو لکه‌دار
دریازی و در نزدیکی بستر
-
ساکن مناطق گرمسیری.
-
مختصات جغرافیایی: -

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک مشکو لکه‌دار

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول کل 30 سانتیمتر، و طول رایج آن 22 سانتیمتر است
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: برای انسان بی‌خطر است.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل مشکو لکه‌دار:

تخمگذار. بالغین حدود 18 سانتیمت و بیشتر ر طول دارند
هماوری
مطلق در هندوستان از 21584 تا 475043 تخم گزارش شده است

■ صید مشکو لکه‌دار

--

■ ارزش‌های اقتصادی مشکو لکه‌دار

ماهی مهم با مصرف غذایی، بصورت تازه و خشک‌نمک‌سود در بازارهای جهان فروخته می‌شود.

⧠ وضعیت ذخایر مشکو لکه‌دار

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های مشکو لکه‌دار

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از ماهی مشکو لکه‌دار:

مشکو لکه‌دار مشکو لکه‌دار مشکو لکه‌دار
مشکو لکه‌دار
(عکس: اسدی و دهقانی)
مشکو لکه‌دار پراکنش مشکو لکه‌دار
فیلم‌هایی از مشکو لکه‌دار
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Sciaenidae, شوریده ماهیان

گونه Otolithes ruber, شوریده
گونه Argyrosomus hololepidotus, میش ماهی