تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
شبه‌شوریده سرگنده
( Pennahia macrocephalus )
 
شبه‌شوریده سرگنده


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان »» خانواده شوریده‌ماهیان »» گونه شبه‌شوریده سرگنده

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Pennahia macrocephalus (Tang, 1937)

:: نام فارسی و محلی ایران: شبه‌شوریده سرگنده
• اسامی محلی ایران » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Superorder: -
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Percoidei (زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران)
Family: Sciaenidae (خانواده: شوریده‌ماهیان) (En: Drums or croakers)
Subfamily: -
Genus: Pennahia
Species: Pennahia macrocephalus (گونه: شبه‌شوریده سرگنده)

:: نام انگلیسی: Big-head pennah croaker و نیز: Big-head croaker, Jewfish
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیر معتبر: Pseudosciaena macrocephalus, Argyrosomus macrocephalus
:: ریشه لغوی: -

■ کشورهای محل زندگی شبه‌شوریده سرگنده
• گزارش شده از آبهای ایران (عوفی، 1394) [تا این لحظه در هیچ پژوهش دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و نیز هند و پاکستان گزارشی قابل اطمینان از این ماهی نبوده و حضور آن در آب‌های ایران غیرقطعی است] و کشورهای دیگری مثل:
چین، هنگ کنگ، اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایوان، ویتنام
احتمالا در هند، ژاپن و کویت

■ زیستگاه‌های گزارش شده شبه‌شوریده سرگنده
• بومی [احتمالا] خلیج فارس و دریای عمان ، و نیز:
دریای شرق و چنوب چین، اقیانوس هند، دریای اندونزی، اقیانوس آرام، دریای زرد

■ ویژگی‌های زیستگاه شبه‌شوریده سرگنده
دریازی و در مجاورت بستر
در عمق تا 100 متری جضور دارد.
ساکن مناطق گرمسیری.
ساکن در آب‌های نزدیک ساحل
مختصات جغرافیایی: -

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک شبه‌شوریده سرگنده

• شکل بدن: باله پشتی مجموعا دارای 11 شعاع سخت و 26-29 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 2 شعاع سخت و 7 شعاع نرم. |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 27.8 سانتیمتر و طول استاندارد رایج آن 18 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: ماهی و بیمهرگان کوچک
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: برای انسان بی‌خطر است. اين ماهي يك گونه نسبتا كم خور است.
• سایر توضیحات: -

■ تولید مثل شبه‌شوریده سرگنده

تخمگذار.

■ صید شبه‌شوریده سرگنده

-

■ ارزش‌های اقتصادی شبه‌شوریده سرگنده

بسیار باارزش

وضعیت ذخایر شبه‌شوریده سرگنده

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، وضعیت کمترین نگرانی (LC) دارد.

■ بهداشت و بیماری‌های شبه‌شوریده سرگنده

*

○ تصاویر و ویدئوهایی از ماهی شبه‌شوریده سرگنده:

شبه‌شوریده سرگنده شبه‌شوریده سرگنده شبه‌شوریده سرگنده
شبه‌شوریده سرگنده شبه‌شوریده سرگنده پراکنش شبه‌شوریده سرگنده
شبه‌شوریده سرگنده شبه‌شوریده سرگنده شبه‌شوریده سرگنده
شبه‌شوریده سرگنده شبه‌شوریده سرگنده شبه‌شوریده سرگنده
شبه‌شوریده سرگنده شبه‌شوریده سرگنده شبه‌شوریده سرگنده
دهان در شبه‌شوریده سرگنده باله پشتی در شبه‌شوریده سرگنده وضعیت دم شبه‌شوریده سرگنده
فیلم‌هایی از شبه‌شوریده سرگنده
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓

خانواده Sciaenidae, شوریده‌ماهیان

گونه Pennahia anea, شبه‌شوریده چشم‌درشت
گونه Otolithes ruber, ماهی شوریده
گونه Johnius belangerii, شبه‌شوریده بلانگر
گونه Johnius dussumieri, شوریده سین