تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گل‌خورک والتون
( Periophthalmus waltoni )
 
گونه گل خورک


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گل‌خورک‌ها گونه گل‌خورک والتون
◄ این ماهی در بخش ماهیان آب شیرین ایران نیز شرح داده شده است.
■ در رده‌بندی‌های قدیمی‌تر، در خانوادهء گاوماهیان (Gobiidae) بوده است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Periophthalmus waltoni Koumans, 1941j
:: نام فارسی و محلی ایران: گل‌خورک والتون، گل چراغ، ماهی سگ، گل‌خورک
• اسامی محلی » بوشلمبو، اشلمبو، لنگوچ و...

:: رده‌بندی کامل ↓

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته گاو‌ماهی‌واران)
Family: Oxudercidae (خانواده: گل‌خورک‌ها) (En: Mudskippers)
■ قبلا در خانوادهء گاوماهیان (Gobiidae) و زیرخانواده Oxudercinae بوده است.
Subfamily: Periophthalminae
Genus: Periophthalmus (جنس: گل‌خورک‌ماهی)
Species: Periophthalmus waltoni (گونه: گل‌خورک والتون)

:: نام انگلیسی: Walton's mudskipper , -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: سمكة نطاط الطين
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Periophthalmus: از ریشه یونانی، peri =اطراف + (یونانی) ophthalmos =چشم

■ کشورهای محل زندگی گل‌خورک والتون
• گزارش‌شده از آب‌های ایران و نیز:
عراق، عمان، پاکستان و احتمالا در هندوستان

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گل‌خورک والتون
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
اقیانوس هند، دریای عرب، دلتای دجله و فرات

■ ویژگی‌های زیستگاه گل‌خورک والتون
دریازی، و نیز آب‌های لب شور. مرتبط با بستر.
-
در مناطق گلی مسطح زندگی می‌کند
ساکن مناطق گرمسیری
مختصات جغرافیایی -

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گل‌خورک والتون

• شکل بدن: باله پشتی دارای مجموعا 10-13 شعاع سخت و 12-13 شعاع نرم است. | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 10-11 شعاع نرم | دارای امکان تنفس دوگانه داخل و خارج آب | فاقد خطوط روی باله‌ها و دارای چند نقطه سفید در بخش خلفی
• اندازه: حداکثر طول کل 15 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا: بیشتر از خرچنگ‌های گرد خانواده Ocypodidae مصرف می‌کند. مطالعه انجام‌شده در سواحل بوشهر در سال 1393، نشان می‌دهد غذای اصلی بعداز خرچنگ، صدف می‌باشد. این گونه تمایل بیشتر به گوشتخواری دارد
• ژنتیک: وجود جمعیت‌های مجزا از این گونه در ایران اثبات شده است.
• خصوصیات رفتاری: بی خطر برای انسان. گونه‌ای پرخور می‌باشد.
• سایر توضیحات: طی تحقیقی مشخص شد جنس مادهء این گونه، در دو منطقهء جزیره قشم و بندرعباس تفاوت‌هایی در ناحیه سرپوش آبششی و ابتدای باله شکمی دارد.

■ تولیدمثلگل‌خورک والتون

-

■ صید گل‌خورک والتون

-

■ ارزش‌های اقتصادی گل‌خورک والتون

در ایران دارای ارزش صیادی زیادی است.
به دلیل حساسیت زیاد به آلودگی، به عنوان شاخص سلامت زیستگاه به آن گاه می‌شود.

وضعیت ذخایر گل‌خورک والتون

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های گل‌خورک والتون

مطالعه‌ای در سال 1392 در بندرخمیر، بندر درگهان و گلشهر نشان داده که آلودگي هاي حاصل از فعاليت هاي نفتي، صنعتي و شهري در مناطق مورد مطالعه در خليج فارس (بندر خمير، درگهان و گلشهر) طي فصول مختلف بر روند تجمع عنصر سرب در ماهي گل خورك والتوني تاثيرگذار است، هر چند كه اين آلودگي كمتر از حد استانداردهاي جهاني (FAO/WHO 0.2 mg/g) است.
در منطقهء بوشهر نیز تاثیر آلاینده‌های نفتی روی این گونه گزارش شده است.

○ تصاویر و فیلم گل‌خورک والتون

گل‌خورک والتون گل‌خورک والتون گل‌خورک والتون
گل‌خورک والتون گل‌خورک والتون
عکس: کوشا داب
پراکنش گل‌خورک والتون
گل‌خورک والتون گل‌خورک والتون گل‌خورک والتون
ترسیمی از گل‌خورک والتون گل‌خورک والتون
کویت
گل‌خورک والتون
عکس: کوشا داب
گل‌خورک والتون گل‌خورک والتون گل‌خورک والتون
گل‌خورک والتون
کویت
گل‌خورک والتون
سطح پشتی و شکمی
گل‌خورک والتون
فیلم‌هایی از گل‌خورک والتون
 
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Oxudercidae : گل‌خورک‌های خلیج فارس و دریای عمان

گونه Scartelaos tenuis: گل‌خورک اقیانوس هند، گل‌خورک ماری