تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
زمردماهی مرموز
( Pteragogus cryptus )
 
زمردماهی مرموز


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده زمردماهیان گونه زمردماهی مرموز

◄ احتمال وجود این گونه در ایران ضعیف است

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Pteragogus cryptus Randall, 1981 I
:: نام فارسی و محلی ایران: زمردماهی مرموز، -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Labroidei (زیرراسته: زمردماهی‌واران)
Family: Labridae (خانواده: زمردماهیان) (En: Wrasses)
Subfamily: Cheilininae
Genus: Pteragogus
Species: Pteragogus cryptus (گونه: زمردماهی مرموز)

:: نام انگلیسی: Cryptic wrasse و نیز: Indian sneaky wrasse, Sneaky wrasse
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های علمی مترادفِ قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Pteragogus از واژه‌های pteron (یونانی)= باله، بال + ago (یونانی) = راندن

■ کشورهای محل زندگی زمردماهی مرموز
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394)←[احتمال وجود آن در ایران ضعیف است] و نیز:
آسیا: اندونزی، اردن، فیلیپین، تایوان، تیمور شرقی، ویتنام
آفریقا: مصر، ماداگاسکار، سودان
اقیانوسیه: استرالیا، ساموا، میکرونزی، نیو کالدونیا، پالائو، پاپوآ گینه نو، ساموآ، تونگا و...

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده زمردماهی مرموز
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان همچنین:
دریای عرب، دیواره بزرگ مرجانی و دریای مرجان استرالیا، خلیج عقبه، اقیانوس هند، دریای اندونزی، خلیج کیمبی، خلیج لانوزا، خلیج میلنه، فلات شمالشرق و غرب مرکزی استرالیا، اقیانوس آرام، خلیج راگای، دریای سرخ، خلیج کوسه، خلیج ساگاد، دریای جنوبی چین و...

■ ویژگی‌های زیستگاه زمردماهی مرموز
دریازی، نزدیک مرجان‌ها
در عمق 2 تا 67 متری مشاهده شده است.
ساکن آب‌های گرمسیری
گونه‌ای منزوی، روی آبسنگ‌ها و پهنه‌های مرجانی که می‌تواند بین مرجان‌های نرم و رویش‌های جلبکی مخفی شود.
مختصات جغرافیایی: از 30°شمالی تا 24°جنوبی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک زمردماهی مرموز

• شکل بدن: باله پشتی مجموعا دارای 10 شعاع سخت و 10 شعاع نرم | باله مخرج یدارای 3 شعاع سخت و 9 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 13 شعاع نرم | باله دمی کم و بش صاف و کوتاه | روی خط جانبی 24 فلس دارد | فلس‌ها از نوع دایره‌ای هستند | موقعیت دهان انتهایی | بدن فشرده و دوکی‌شکل | سه شعاع سخت اول باله پشتی بلندتر هستند | روی سرپوش آبششی لکه زرد دارد.
• اندازه: حداکثر طول کل 9.5 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: تغذیه از بی‌مهرگان کفزی
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان. منزوی است.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل زمردماهی مرموز

در اندازهء 4 سانتیمتری بالغ هستند.
در آب‌های باز تخمریزی می‌نماید.
از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کند.

■ صید زمردماهی مرموز

-

■ ارزش‌های اقتصادی زمردماهی مرموز:

فاقد ارزش صید تجاری است.
ماهی آکواریومی است.

وضعیت ذخایر زمردماهی مرموز

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های زمردماهی مرموز

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از زمردماهی مرموز:

زمردماهی مرموز زمردماهی مرموز پراکنش زمردماهی مرموز
زمردماهی مرموز زمردماهی مرموز، ماده پراکنش زمردماهی مرموز
ترسیمی از زمردماهی مرموز زمردماهی مرموز زمردماهی مرموز
ترسیمی از زمردماهی مرموز زمردماهی مرموز اسکلت زمردماهی مرموز
زمردماهی مرموز زمردماهی مرموز زمردماهی مرموز
زمردماهی مرموز زمردماهی مرموز زمردماهی مرموز
فیلم‌هایی از زمردماهی مرموز
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Labridae : زمردماهیان

گونه Pteragogus flagellifer : زمردماهی کوکتل


گونه Cheilinus lunulatus: زمرد‌ماهی دم‌جارویی