تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گیتارماهی قهوه‌ای
( Rhinobatos schlegelii )
 
گیتارماهی قهوه‌ای


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان → خانواده سوس‌نمایان گونه گیتارماهی قهوه‌ای

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Rhinobatos annandalei üller & Henle, 1841

:: نام فارسی و محلی ایران: گیتارماهی قهوه‌ای، سوس‌ماهی بنگال
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Chondrichthyes (رده: غضروف‌ماهیان)
Subclass: Elasmobranchii (زیررده: نرم‌آبشش‌داران)
Infraclass: Batoidea (فرو رده: پرتوماهی)
Superorder: -
Order: Rhinopristiformes (راسته: -)
Suborder: -
Superfamily: -
Family: Rhinobatidae (خانواده: سوس‌نمایان) (En: Guitarfishes)
Subfamily: Rhinobatinae
Genus: Rhinobatos
Species: Rhinobatos schlegelii (گونه: گیتارماهی قهوه‌ای)

:: نام انگلیسی: Brown guitarfish و نیز Beaked guitar fish, Yellow guitarfish, Shovelnose
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان: -
:: برخی از نام‌های علمی مترادف قدیمی، یا غیرمعتبر: Rhinobatus natalensis
:: ریشه لغوی: Rhinobatos از واژه rhinos (یونانی)= بینی + batis, -idos (یونانی)= اشعه

■ کشورهای محل زندگی گیتارماهی قهوه‌ای
• گزارش‌شده از آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
آسیا: چین، اندونزی، ژاپن، پاکستان، کرده جنوبی، تایوان، تایلند، ویتنام
اقیانوسیه: استرالیا
آفریقا: موزامبیک

■ زیستگاه‌های گزارش شده گیتارماهی قهوه‌ای
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و همچنین:
اقیانوس هند، دریای شرق چین، دریای اندونزی، فلات‌شمالی و شرق‌مرکزی استرالیا، اقیانوس آرام، دریای سرخ، دریای ژاپن، دریای شمالی چین، دریای زرد

■ ویژگی‌های زیستگاه گیتارماهی قهوه‌ای
دریازی، مجاور بستر. مهاجر بین دریا و لب‌شور.
تا عمق 200 متری دیده می‌شود.
ساکن نواحی نیمه‌گرمسیری
نزدیک سواحل و بسترهای شنی و گلی دیده می‌شود، در نواحی دور از ساحل نیز گزارش شده است.
مختصات جغرافیایی: از 42° شمالی تا 21° شمالی و 117° شرقی تا 143° شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گیتارماهی قهوه‌ای

• شکل بدن: حدواسط کوسه و سپرماهی |
• اندازه: حداکثر طول کل 100 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا: جانوران کوچک کفزی
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گیتارماهی قهوه‌ای

تخم‌گذارِ زنده‌زا
ماهی نر در 55 سانتیمتری بالغ است.
تغذیه جنین ابتدا از کیسه زرده، بعد از طریق دریافت مواد مغذی از مادر بوسیله جذب غیرمستقیم از مایع رحمی غنی از موکوس، چربی یا پروتئین از طریق ساختارهای تخصص‌یافته.
هماوری مطلق گزارش‌شده از هند، 6 تا 18 عدد است.

■ صید گیتارماهی قهوه‌ای

-

■ ارزش‌های اقتصادی گیتارماهی قهوه‌ای

ارزش صید تجاری دارد و در بعضی جوامع صید و مصرف می‌شود و از ماهیان پرطرفدار است.
باله‌ها در ساخت سوپ باله در آسیای جنوب شرقی کاربرد دارد.

وضعیت ذخایر گیتارماهی قهوه‌ای

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت اطلاعات ناکافی (DD) است.

■ بهداشت و بیماری‌های گیتارماهی قهوه‌ای

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از گیتارماهی قهوه‌ای:

گیتارماهی قهوه‌ای گیتارماهی قهوه‌ای گیتارماهی قهوه‌ای
گیتارماهی قهوه‌ای
گیتارماهی قهوه‌ای پراکنش گیتارماهی قهوه‌ای
ترسیمی از گیتارماهی قهوه‌ای سطح شکمی گیتارماهی قهوه‌ای گیتارماهی قهوه‌ای
ترسیمی از گیتارماهی قهوه‌ای گیتارماهی قهوه‌ای گیتارماهی قهوه‌ای
گیتارماهی قهوه‌ای گیتارماهی قهوه‌ای گیتارماهی قهوه‌ای
نمای نزدیک چشم گیتارماهی قهوه‌ای گیتارماهی قهوه‌ای گیتارماهی قهوه‌ای، ماده
گیتارماهی قهوه‌ای گیتارماهی قهوه‌ای گیتارماهی قهوه‌ای
گیتارماهی قهوه‌ای گیتارماهی قهوه‌ای گیتارماهی قهوه‌ای
 
فیلم‌هایی از گیتارماهی قهوه‌ای
 
 
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Rhinobatidae , سوس‌نمایان

گونه Rhinobatos annandalei: گیتارماهی آناندیل