تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی
( Roa jayakari )
 
پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده پروانه‌ماهیان گونه پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Roa jayakari (Norman, 1939)i
:: نام فارسی و محلی ایران: پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی، -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Percoidei (زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران)
Family: Chaetodontidae (خانواده: پروانه‌ماهیان) (En: Butterflyfishes)
Genus: Roa (جنس: پروانه‌ماهی‌ها)
Species: Roa jayakari (گونه: پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی)

:: نام انگلیسی: Indian golden-barred butterflyfish و نیز Indian barred butterflyfish
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی علمی مترادفِ قدیمی، یا غیرمعتبر: Chaetodon jayakari, Coradion jayakari
:: ریشه لغوی: -

■ کشورهای محل زندگی پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی:
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و کشورهای دیگر نظیر:
آسیا: هند، اردن، عمان، پاکستان
آفریقا: سومالی

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی:
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان ، و همچنین:
دریای عرب، خلیج عدن، خلیج عقبه، اقیانوس هند، دریای سرخ

■ ویژگی‌های زیستگاه پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی:
دریازی و در مجاورت صخره‌های مرجانی.
در عمق 33 تا 274 متری حضور دارد.
ساکن نواحی گرمسیری
در نواحی غنی از مرجان زندگی می‌کنند و بچه‌ماهیان وابسته به یک مرجان خاص می‌باشند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی:

• شکل بدن: باله پشتی دارای 11 شعاع سخت و 22 تا 24 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 17 تا 18 شعاع نرم | بالای خط جانبی 12 ردیف فلس دارد
• اندازه: حداکثر طول کل 16 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی:

تخمگذار.
زمان تولیدمثل بصورت جفتی زندگی می‌کنند.
از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کنند.

■ صید پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی:

-

■ ارزش‌های اقتصادی پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی:

-

وضعیت ذخایر پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی:

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی:

-

○ تصاویر و فیلم پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی:

پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی
پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی پراکنش پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی
پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی
پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی
فیلم‌هایی از پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Chaetodontidae: خانواده پروانه‌ماهیان

گونه Chaetodon nigropunctatus: پروانه‌ماهی خال‌سیاه

گونه Heniochus acuminatus: پروانه‌ماهی سه‌نواری