تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
عقرب‌ماهی لکه‌سفید
( Scorpaenopsis lactomaculata )


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده عقرب‌ماهیان گونه عقرب‌ماهی لکه‌سفید

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Scorpaenopsis lactomaculata (Herre, 1945)j
:: نام فارسی و محلی ایران: عقرب‌ماهی لکه‌سفید
• اسامی محلی »-
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) (راسته: عقرب‌ماهی‌سانان)
Suborder: Scorpaenoidei
Family: Scorpaenidae (خانواده: عقرب‌ماهیان) (En: Scorpionfishes / rockfishes)
Subfamily: Scorpaeninae
Genus: Scorpaenopsis
Species: Scorpaenopsis lactomaculata (گونه: عقرب‌ماهی لکه‌سفید)

:: نام انگلیسی:
Whiteblotched scorpionfish
• کشورهای عرب حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Scorpaena lactomaculata
:: ریشه لغوی: Scorpaenopsis از واژه‌های scorpaena (لاتین) = نوعی ماهی + opsis (یونانی)= نمود، نمایش

■ کشورهای محل زندگی عقرب‌ماهی لکه‌سفید
• گزارش‌شده از آب‌های آب‌های ایران و نیز:
امارات، بحرین، کویت، قطر، عمان، عربستان، پاکستان

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده عقرب‌ماهی لکه‌سفید
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
اقیانوس هند.

■ ویژگی‌های زیستگاه عقرب‌ماهی لکه‌سفید
دریازی، نزدیک بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری
ساکن بسترهای شنی و گلی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک عقرب‌ماهی لکه‌سفید

• شکل بدن: باله سینه‌ای دارای 18-19 شعاع نرم | جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) به تعداد 13 تا 15 عدد | روی خطجانبی دارای 22 تا 24 فلس است | بدن مخروطی و نرمال | چهارمین یا پنجمین خار باله پشتی معمولا بلندتر است. پوزه بسیار بلند. | فضای بین خارهای سرپوش آبششی بدون فلس است | اولین شعاع سخت باله پشتی کوتاه‌تر از دومی است | خار استخوان فوق‌سرپوش آبششی و پساسرپوش آبششی در بالغین به هم می‌پیوندند
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 28 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: ماهیان کوچک و سخت‌پوستان کفزی
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: سمی است.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل عقرب‌ماهی لکه‌سفید

ــ

■ صید عقرب‌ماهی لکه‌سفید

گاهی با تور ترال صید می‌شود.

■ ارزش‌های اقتصادی عقرب‌ماهی لکه‌سفید

-

وضعیت ذخایر عقرب‌ماهی لکه‌سفید

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.


■ بهداشت و بیماری‌های عقرب‌ماهی لکه‌سفید

-

○ تصاویر و فیلم از عقرب‌ماهی لکه‌سفید:

عقرب‌ماهی لکه‌سفید عقرب‌ماهی لکه‌سفید عقرب‌ماهی لکه‌سفید
عقرب‌ماهی لکه‌سفید عقرب‌ماهی لکه‌سفید پراکنش عقرب‌ماهی لکه‌سفید
عقرب‌ماهی لکه‌سفید عقرب‌ماهی لکه‌سفید عقرب‌ماهی لکه‌سفید
ترسیمی از عقرب‌ماهی لکه‌سفید عقرب‌ماهی لکه‌سفید، نمای نزدیک سر عقرب‌ماهی لکه‌سفید
عقرب‌ماهی لکه‌سفید عقرب‌ماهی لکه‌سفید عقرب‌ماهی لکه‌سفید
عقرب‌ماهی لکه‌سفید عقرب‌ماهی لکه‌سفید عقرب‌ماهی لکه‌سفید
 
فیلم‌هایی از عقرب‌ماهی لکه‌سفید↓
 
   
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Scorpaenidae: عقرب‌ماهیان

گونه Scorpaenopsis diabolus: شبه سنگ‌ماهی

گونه Brachypterois serrulata : عقرب‌ماهی دندان‌ارّه‌ای
گونه Pterois russelii : خروس دریا