خلیج پارس و دریای عمان آبهای داخلی دریای خزر بازگشت به سایت:
       

لغتنامه انگلیسی به انگلیسی که در ادامه مشاهده مینمایید، توسط دانشمند بزرگ ماهی شناس، دکتر برایان کد (Brian W. Coad) نگاشته شده است که تا زمان آماده شدن لغتنامه اختصاصی سایت، خدمت شما بینندگان ارائه میگردد. لازم به ذکر است که این لغتنامه، ده سال پیش بطور کامل توسط مدیریت سایت فیش بیس ایران و همکاران ترجمه شده، ولیکن فرصتی برای ارائه آن پیش نیامده است. بزودی با بازنگری ترجمه این لغتنامه و ترکیب آن با چند ترجمه دیگر، کاملترین فرهنگ لغات ماهی شناسی، با تاکیید بر آبهای ایران در همین محل به رایگان ارائه خواهد شد.