تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی    
 

بیش از 360 گونه ماهی در آب‌های داخلی ایران وجود دارد که اغلب متعلق به چهار خانواده کپورماهیان (Cyprinidae)، گاوماهیان (Gobiidae)، رفتگرماهیان خاردار (Nemacheilidae) و همچنین خانوادهء قنات‌ماهیان (Leuciscidae) که از کپورماهیان منفک شده‌اند هستند. بسیاری از آنها دارای ارزش صید تجاری، صید ورزشی، زیبایی‌شناسی، مبارزه بیولوژیک و حفاظتی هستند.

با وجود تمام این موارد، هنوز مطالعه جامعی برروی ماهیان آب‌های داخلی ایران انجام نپذیرفته است. نامگذاری برخی از گونه‌ها، مخصوصا خانواده سگ‌ماهیان جویباری و کپورماهیان (جنس‌های ‌Barbus و Capoeta) به دلیل مشکلات خاصی از قبیل محدود بودن تعداد نمونه‌ها و مسائل حل نشده رده‌بندی هنوز هم جای سوال دارد. ضمن اینکه اسامی مترادف زیادی برای برخی از گونه‌ها وجود دارد و برخی از جنس‌ها و گونه‌ها نیز به دفعات تغییر نام داده‌اند. در مورد بسیاری از ماهیان آبهای داخلی باوجود اهمیتی که در مبحث حفظ تنوع زیستی دارند، به دلیل نداشتن ارزش اقتصادی مطالعت محدودی صورت گرفته و در مواردی هم هیچ مطالعه‌ای صورت نگرفته و ارزش‌های آنها مشخص نشده است. بنابراین باید در تعریف حیات وحش تعمق بیشتری نموده و جایگاه خاصی را نیز به آبزیان بدهیم. در سال‌های اخیر تلاش‌های جمعی از ماهی‌شناسان منجر به گزارش گونه‌های جدید متعدد از آب‌های داخلی ایران شده است. بسیاری از این گونه‌ها بومزاد / بومی انحصاری ایران هستند و نیاز به توجه ویژه دارند.

اگر مایلید فهرست دقیق اسامی گونه‌ها و توضیحات آنها، و یا نام خانواده‌های ماهیان آب‌های داخلی ایران را بدانید، از منوی بالا کمک بگیرید.