تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان   خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 


• درباره فهرست ماهیان آب شیرین ایران (ماهیان آب های داخلی ایران):

»» بخش خانواده‌های ماهیان ایران، بطور کامل به پایان رسیده است. در زمینهء گونه، بخش دریای خزر تکمیل شده، بخش خلیج فارس و دریای عمان به پایان خود نزدیک است و هم اکنون در حال توسعه بخش گونه‌های آب‌های داخلی ایران (همین صفحه) هستیم، که هر گونه پس از تکمیل، در لیست زیر فهرست خواهد شد. گونه‌ها علاوه بر فهرست زیر، از بخش خانواده مربوطه نیز قابل دسترسی هستند.
◄ توجه:
فهرست زیر، شامل کلیه ماهیانی که در آب های شیرین ایران مشاهده شده‌اند می‌شود، حتی ماهیانی که ساکن آب‌های غیرشیرین هستند و موقتا به آب شیرین مهاجرت می‌نمایند. بدیهی‌ست بین منابع معتبر ما نیز تناقضاتی در مورد وجود و عدم وجود یک گونه وجود دارد. ممکن است بطور مثال یک ماهی واحد، دو گونهء مختلف تشخیص داده شده باشد. در این موارد ما ضمن آوردن اسم گونه، به این تناقضات اشاره کرده و تصمیم را به عهده شما گذاشته‌ایم اما هیچ اسمی را حذف نکردیم.
• اخیرا تغییراتی در تعدادی از خانواده‌های ماهیان ایران ایجاد شده که در حال بروزرسانی آنها هستیم. با مراجعه به صفحات گونه‌ها متوجه تغییر خواهید شد.

• اگر منبعی دارید که بر پایه آن معتقدید نام یک گونه ساکن ایران، در لیست ما نیامده، لطفا با کلید قرمز گزارش خطا بالای صفحه در منو، به ما اطلاع بدهید.

• راهنما:
رنگ زرد: نام خانواده ماهیان
رنگ سفید: نام گونه‌ای که اطلاعات و صفحهء آن تکمیل شده و می‌توانید ملاحظه کنید.
■ رنگ سیاه: نام گونه‌ای که صفحهء آن هنوز تکمیل نشده. /
رنگ قرمز، گونه‌هایی هستند که صحّت اعتبار آنها یا تشخیصشان در ایران، در منابع و چک‌لیست‌ها زیر سوال رفته است.


 

 

■ Acheilognathidae (گرچاک‌ماهیان) ↓

1. Rhodeus amarus : ماهی مخرج‌لوله‌ای اروپایی
2. Rhodeus sericeus : ماهی مخرج‌لوله‌ای

■ Acipenseridae (تاسماهیان) ↓

1. Acipenser baerii : تاس‌ماهی سیبری (وارداتی/پرورشی)
2. Acipenser gueldenstaedtii : چالباش
3. Acipenser nudiventris : ماهی شیپ
4. Acipenser persicus : قره‌برون
5. Acipenser ruthenus : ماهی استرلیاد (وارداتی/پرورشی)
6. Acipenser stellatus : ازون‌برون
7. Huso huso : فیل‌ماهی

■ Adrianichthyidae (شالیزار‌ماهیان)↓[غیربومی]

• 1. Oryzias latipes : برنج‌ماهی ژاپنی، مداکا (غیرقطعی)

■ Anguillidae (مارماهیان آب شیرین) ↓

1. Anguilla anguilla :مارماهی اروپایی

■ Aphaniidae (برکه‌ماهیان خاوری)

1. Aphaniops teimorii: کپوردندان تیموری
2. Aphanius arakensis : گورماهی اراک
3. Aphanius asquamatus : گورماهی بی‌فلس
4. Aphanius darabensis : گورماهی داراب
5. Aphanius dispar : آفانیوس، ماهی گورخری معمولی
6. Aphanius farsicus : گورماهی فارسی
7. Aphanius furcatus : گورماهی بدون پولک ایران
8. Aphanius ginaonis : گورماهی گنو
9. Aphanius isfahanensis : گورماهی اصفهان
• 10. Aphanius kavirensis : گورماهی کویر
11. Aphanius kruppi: گورماهی کروپ
12. Aphanius mento : گورماهی ایرانی
13. Aphanius mesopotamicus : گورماهی فراتی
14. Aphanius pluristriatus : گورماهی فسا
15. Aphanius punctatus : گورماهی مهارلو
16. Aphanius shirini : گورماهی خسرو شیرین
17. Aphanius sophiae : گورماهی سوفیا
18. Aphanius stoliczkanus: گورماهی کُر
19. Aphanius vladykovi : گورماهی زاگرس

■ Atherinidae (شیشه‌ماهیان / گل‌آذین‌ماهیان)

1. Atherina boyeri : شیشه‌ماهی، گل‌آذین‌ماهی

■ Bagridae (کیسه‌ماهیان )

1. Mystus pelusius : گربه‌ماهی ابوزمیر

■ Carcharhinidae (کوسه ماهیان درنده)

1. Carcharhinus leucas : گاوکوسه ، کولی

■ Centrarchidae (خورشیدماهیان آب شیرین) [غیربومی]

• 1. Lepomis macrochirus :ماهی آبشش‌آبی (غیرقطعی)

• 2. Micropterus salmoides :باس دهان‌بزرگ (غیرقطعی)

■ Chanidae (خامه ماهیان)

1. Chanos chanos : خامه‌ماهی

■ Channidae (سرماریان) ↓

1. Channa gachua : ماهی سرماری کوتوله
2. Channa orientalis : ماهی سرماری سیلان

■ Cichlidae (سیکلیدها)

1. Amatitlania nigrofasciata : سیکلید گورخری ـ
2. Coptodon zillii : تیلاپیای شکم‌سرخ ـ
3. Iranocichla hormuzensis : سیکلید هرمز
4. Iranocichla persa : کارو، سیکلید پارسی
5. Oreochromis aureus : تیلاپیای آبی
6. Oreochromis mossambicus : تیلاپیای موزامبیک
7. Oreochromis niloticus : تیلاپیای نیل ـ

■ Clupeidae (شگ‌ماهیان)

1. Alosa braschnikowii : شگ‌ماهی براشنی‌کووی
2 Alosa caspia : شگ‌ماهی خزر، پوزانوک خزری
• 3. Alosa immaculata : پوزانوک پشت‌سیاه
4. Alosa kessleri : شگ‌ماهی مهاجر
5. Alosa saposchnikowii : شگ‌ماهی چشم‌درشت
6. Alosa sphaerocephala : شگ‌ماهی آگراخان
7. Clupeonella cultriventris : کیلکای معمولی
8. Tenualosa ilisha : ماهی صبور، زبور

■ Cobitidae (سگ‌ماهیان جویباری /رفتگر ماهیان)

1. Cobitis avicennae : رفتگرماهی ابن سینا
2. Cobitis elazigensis : رفتگرماهی دجله
3. Cobitis faridpaki : رفتگرماهی فریدپاک
4. Cobitis keyvani : رفتگرماهی کیوان
5. Cobitis linea : رفتگرماهی لینه
6. Cobitis saniae : رفتگرماهی سانیا
7. Cobitis taenia : سگ‌ماهی خاردار، رفتگر خاردار
8. Cobitis turcica : رفتگرماهی تُرک
9. Sabanejewia aurata : رفتگرماهی طلایی
10. Sabanejewia caspia : سگ‌ماهی مخطط خزری
11. Sabanejewia caucasica : سگ‌ماهی قفقازی

■ Cyprinidae (کپورماهیان)

1. Arabibarbus grypus : شیربت
2. Ballerus sapa : سیم کند‌پوزه، سیم چشم‌سفید
3. Bangana dero : ماهی کالابانس
4. Bangana gedrosicus : کپور مشخیل
5. Barbus ciscaucasicus : سس‌ماهی قفقازی، تِرِک
6. Barbus cyclolepis : سس‌ماهی گردپولک
7. Barbus cyri : سس‌ماهی کورا
8. Barbus karunensis : سس‌ماهی کارون
9. Barbus lacerta : ماهی بلیزم
10. Barbus miliaris : سس‌ماهی نمک
11. Barbus plebejus : سس‌ماهی ایتالیایی
12. Barbus urmianus : سس‌ماهی ارومیه
13. Caecocypris basimi : کپور کور حديثة‎
14. Capoeta aculeata : سیاه‌ماهی پولک‌درشت
15. Capoeta alborzensis : سیاه‌ماهی البرز
16. Capoeta anamisensis : سیاه‌ماهی میناب
17. Capoeta barroisi : سیاه‌ماهی دشت ارژنی
18. Capoeta birunii : سیاه‌ماهی بیرونی
19. Capoeta buhsei : سیاه‌ماهی مرکزی
20. Capoeta capoeta : سیاه‌ماهی خزری، تیل خوس
21. Capoeta coadi: سیاه‌ماهی کُد
22. Capoeta damascina : سیاه‌ماهی شامات، سرده
23. Capoeta ferdowsii : سیاه‌ماهی فردوسی
24. Capoeta fusca : سیاه‌ماهی قناتی
25. Capoeta gracilis : سیاه‌ماهی اصفهان
26. Capoeta heratensis : سیاه‌ماهی هراتی
27. Capoeta kaput : سیاه‌ماهی آبی، سیاه‌ماهی ارس
28. Capoeta mandica : سیاه‌ماهی مند
29. Capoeta pyragyi : سیاه‌ماهی فراغی
30. Capoeta razii : سیاه‌ماهی رازی
31. Capoeta saadii : سیاه‌ماهی سعدی
32. Capoeta shajariani : سیاه‌ماهی شجریان
33. Capoeta trutta : سیاه‌ماهی باله‌بلند، توئینی
34. Capoeta umbla : سیاه‌ماهی دجله
35. Carasobarbus kosswigi : ابو حنج
36. Carasobarbus luteus : سس‌ماهی طلایی، حمری
37. Carasobarbus sublimus : ماهی زنگول، حمری
38. Carassius auratus: ماهی طلایی ، گلدفیش
39. Carassius gibelio: ماهی کاراس، کپورچه
40. Carassius langsdorfii: ماهی گینبونا
41. Crossocheilus diplochilus : سنگ‌لیس کشمیر
42. Crossocheilus latius : ماهی سنگ چرخان
43. Cyprinion kais : بوتک دهان‌کوچک
44. Cyprinion macrostomum : بوتک دهان‌بزرگ
45. Cyprinion microphthalmum : بوتک شرقی
46. Cyprinion milesi : سبزوگ
47. Cyprinion tenuiradius: لوتک قره آغاج
48. Cyprinion watsoni : شیدار، لوتک هندی
49. Cyprinus carpio : کپور معمولی
50. Garra amirhosseini : گل‌چراغ امیرحسین
51. Garra elegans : گل‌چراغ زیبا
52. Garra gymnothorax: گل‌چراغ شکم‌برهنه
53. Garra lorestanensis : ماهی کور لرستانی
54. Garra meymehensis : سنگ‌لیس میمه
55. Garra mondica : گل‌خورک مُند
56. Garra nudiventris : گل‌چراغ لوت
57. Garra persica : گل‌چراغ پارسی
58. Garra roseae : گل‌چراغ مکران
59. Garra rossica : ماهی انجرک
60. Garra rufa : سنگ‌لیس معمولی، دکتر ماهی
61. Garra tashanensis : ماهی کور غار تشان
62. Garra tiam : سنگ‌لیس تیام
63. Garra typhlops : کپور کور غار
64. Garra variabilis : ماهی سنگی، سنگ‌لیس
65. Garra widdowsoni : ماهی کور عراق
66. Luciobarbus barbulus : برزم لب‌پهن
67. Luciobarbus brachycephalus :سس‌ماهی آرال
68. Luciobarbus capito : سس‌ماهی، زردک، زرده پر، اورنج
• 69. Luciobarbus caspius : سس‌ماهی خزری
70. Luciobarbus conocephalus : سس‌ماهی ترکستان
71. Luciobarbus esocinus : سونگ
72. Luciobarbus kersin: برزم پهن
73 Luciobarbus mursa : لب‌کلفت، زردک قلمی
74 Luciobarbus mystaceus : سس‌ماهی فرات
75. Luciobarbus pectoralis : توئینی، برزم، بسان
76. Luciobarbus subquincunciatus :سلیمانی، خال سیاه
77. Luciobarbus xanthopterus : ماهی گطان
78. Mesopotamichthys sharpeyi : ماهی بنی
79. Schizocypris altidorsalis : ماهی گرگک
80. Schizocypris brucei : قزل برفی وزیرستان، انجک
81. Schizopygopsis stoliczkai : کپور برفی
82. Schizothorax curvifrons : قزل برفی ستار
83. Schizothorax intermedius: خواجو
84. Schizothorax labiatus : قزل برفی کنر
85. Schizothorax pelzami : ماهی خواجو
86. Schizothorax zarudnyi : ماهی سفیدک سیستان
87 Tariqilabeo adiscus : سنگ‌لیس سیستانی
87. Tariqilabeo diplocheilusCrossocheilus diplochilus

■ Danionidae (دانیوها)

1. Barilius mesopotamicus : قنات‌ماهی میان‌رودان
2. Cabdio morar : ماهی واسپی، موراری

■ Esocidae (اردک‌ماهیان)

1. Esox lucius : اردک‌ماهی


 

 

■ Gasterosteidae (سه‌خاره‌ماهیان / پشت‌خاردار‌ماهیان)

1. Gasterosteus aculeatus : سه‌خاره
2. Pungitius platygaster : نه‌خاره، سه‌خاره‌نما


■ Gobiidae (گاوماهیان)

1. Anatirostrum profundorum : گاوماهی پوزه‌دراز
2. Babka gymnotrachelus (?) : گاوماهی تندرو
3. Benthophiloides brauneri : گاوماهی برانری
4. Benthophiloides turcomanus :گاوماهی ترکمن
5. Benthophilus baeri : گاوماهی دگمه‌سر
6. Benthophilus ctenolepidus : گاوماهی شفاف
7. Benthophilus granulosus : گاوماهی دانه‌دار
8. Benthophilus leobergius : گاوماهی بچه‌قورباغه‌ای
9. Benthophilus leptocephalus : گاوماهی سرسنگی
10. Benthophilus leptorhynchus : گاوماهی پوزه‌کوتاه
11. Benthophilus macrocephalus :مترسک سرگنده
12. Benthophilus magistri : گاوماهی آزوف
13. Benthophilus pinchuki : گاوماهی پینچوک
14. Benthophilus ragimovi : گاوماهی راگیموف
15. Benthophilus stellatus : گاوماهی ستاره‌ای
16. Benthophilus svetovidovi : گاوماهی اسوِتوویدوف
17. Glossogobius giuris : گاوماهی چشم‌نواری، سرتخت
18. Hyrcanogobius bergi : گاوماهی کوتوله ولگا
19. Knipowitschia caucasica : گاوماهی کوتوله قفقازی
20. Knipowitschia longecaudata: گاوماهی کوتوله دم‌دراز
21. Mesogobius batrachocephalus : گاوماهی شلاقی
22. Mesogobius nigronotatus : گاوماهی خال‌سیاه
23. Mesogobius nonultimus : وزغ‌ماهی کاسپین
24. Neogobius caspius : گل‌ماهی خزری
25. Neogobius fluviatilis : گاوماهی شنی خزری
26. Neogobius melanostomus : گاوماهی دم‌گرد خزری
27. Neogobius pallasi : گاوماهی تیره
28. Ponticola bathybius : گاوماهی عمق‌زی
29. Ponticola cyrius : گاوماهی کورا
30. Ponticola gorlap : گاوماهی سرگنده خزری
31. Ponticola iranicus : گاوماهی ایرانی
32. Ponticola kessleri : گاوماهی سرگنده
33. Ponticola ratan : گاوماهی راتان
34. Ponticola syrman :گاوماهی سیرمان
35. Proterorhinus marmoratus : گاوماهی مرمری
36. Proterorhinus nasalis : گاوماهی بینی‌لوله‌ای شرقی
37. Proterorhinus semipellucidus : گاوماهی قره‌سو
38. Rhinogobius similis : گاوماهی آمور

■ Gobionidae (تندآبه‌ماهیان)

1. Gobio gobio : گاوماهی ، کپور کفزی
2. Gobio nigrescens: کپور کفزی هریرود
3. Pseudorasbora parva : آمورچه، پاروا
4. Romanogobio ciscaucasicus :کپور کفزی شمال قفقاز
5. Romanogobio macropterus :کپور کفزی کاسپین
6. Romanogobio persus : کپور کفزی پارسی

■ Heteropneustidae (اشلمبو ماهیان)

1. Heteropneustes fossilis : گربه‌ماهی نیش زن، اشلمبو

■ Leuciscidae (قنات‌ماهیان)

1. Abramis brama : ماهی سیم
2. Acanthobrama marmid : شبه ساردین، کلاش‌پا
3. Acanthobrama microlepis : مرواریدماهی لب‌نازک
4. Acanthobrama persidis : عروس‌ماهی پرسیس
5. Acanthobrama urmianus : عروس‌ماهی ارومیه
6. Alburnoides bipunctatus : ماهی خیاطه، لپک
7.Alburnoides coadi: ماهی خیاطه کُد
8. Alburnoides damghani : خیاطه دامغان
9. Alburnoides eichwaldii : خیاطه، لپک
10. Alburnoides holciki : خیاطه هولسیک
11. Alburnoides idignensis : خیاطه دجله
12. Alburnoides namaki : خیاطه نمک
13. Alburnoides nicolausi : ماهی غبغبو
14. Alburnoides parhami: خیاطه پرهام
15. Alburnoides petrubanarescui : خیاطه ارومیه
16. Alburnoides qanati : خیاطه قناتی
17. Alburnoides samiii : خیاطه سمیعی
18. Alburnoides tabarestanensis : خیاطه طبرستان
19. Alburnoides taeniatus : خیاطه نواردار
20. Alburnus alburnus : مرواریدماهی، ماهی کولی
• 21. Alburnus atropatenae : شاه‌کولی آتروپات
22. Alburnus caeruleus : شاه‌کولی دجله
23. Alburnus chalcoides : شاه کولی، اسلک، سپیدکولی
24. Alburnus doriae : عروس‌ماهی دوریا
25. Alburnus filippii : ماهی کولی کورا
26. Alburnus heckeli : مرواریدماهی هزار
27. Alburnus hohenackeri : مرواریدماهی قفقاز شمالی
28. Alburnus mossulensis : شاه‌کولی موصل، نازوک
29. Alburnus sellal : شاه‌کولی جنوبی
30. Alburnus ulanus: شاه‌کولی ارومیه
• 31. Alburnus zagrosensis : شاه‌کولی زاگرس
32. Blicca bjoerkna : سیم پرک، سیم‌نما
33. Chondrostoma cyri : ماهی شکم سیاه ارس
34. Chondrostoma esmaeilii : کپور پوزه‌دار اسماعیلی
35. Chondrostoma orientale : کپور پوزه‌دار کر
36. Chondrostoma oxyrhynchum : کپور پوزه‌دار ترک
37. Chondrostoma regium : ماهی نازُک
38. Leucalburnus satunini: مرواریدماهی سفید کورا
39. Leucaspius delineatus : ماهی ریز نقره‌ای
40. Leuciscus aspius: ماش ماهی
41. Leuciscus gaderanus : ماهی سرمخروطی قادرچای
42. Leuciscus latus : عروس‌ماهی هریرود
43. Leuciscus vorax : شلج
44. Pelecus cultratus :شمشیرماهی آب شیرین، تیغ‌ماهی
45. Petroleuciscus esfahani : عروس‌ماهی زاینده‌رود
46. Pimephales promelas : قنات‌ماهی سرچاق
47. Pseudophoxinus atropatenus: کپورقناتی شیروان
48. Rutilus frisii kutum : ماهی سفید
49. Rutilus lacustris: ماهی کلمه خزر
50. Rutilus rutilus : ماهی کلمه
51. Scardinius erythrophthalmus : ماهی سرخ‌باله
52. Squalius berak: عروس‌ماهی میان‌رودان
53. Squalius cephalus : سفید رودخانه‌ای، عروس‌ماهی
54. Squalius lepidus : ماهی کاوار
55. Squalius namak : عروس‌ماهی نمک
56. Squalius turcicus : عروس‌ماهی قفقاز جنوبی
57. Squalius ulanusAlburnus ulanus
58. Vimba persa : سیاه‌کولی ایرانی
59. Vimba vimba : سیاه‌کولی

■ Lotidae (درازماهیان)

1. Lota lota : ماهی چرب

■ Mastacembelidae (مارماهیان خاردار)↓

1. Mastacembelus mastacembelus : مارماهی خاردار

■ Mugilidae (کفال‌ماهیان)

1. Ellochelon vaigiensis: کفال دم‌مربعی
2. Chelon aurata : کفال طلایی
3. Chelon saliens : کفال پوزه‌باریک
4. Mugil cephalus : کفال خاکستری، کفال راه‌راه
5. Planiliza abu : بیاح
6. Planiliza subviridis : کفال پشت‌سبز

■ Nemacheilidae (رفتگرماهیان خاردار/ لوچ سنگی)

1. Barbatula farsica : ماهی لوچ فارس، سگ‌ماهی
2. Eidinemacheilus smithi : سگ‌ماهی کور زاگرس
3. Oxynoemacheilus angorae : سگ‌ماهی آنگورا
4. Oxynoemacheilus argyrogramma: سگ‌ماهی دوخال
5. Oxynoemacheilus bergianus : سگ‌ماهی سفیدرود
6. Oxynoemacheilus brandtii : سگ‌ماهی کورا
7. Oxynoemacheilus chomanicus : سگ‌ماهی چومان
8. Oxynoemacheilus elsae : سگ‌ماهی ارومیه
9. Oxynoemacheilus euphraticus: سگ‌ماهی فرات
10. Oxynoemacheilus frenatus : سگ‌ماهی مخطط دجله
11. Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف
12. Oxynoemacheilus gyndes : لوچ سیروان
13. Oxynoemacheilus hanae : سگ‌ماهی الوند
14. Oxynoemacheilus karunensis : سگ‌ماهی کارون
15. Oxynoemacheilus kiabii : سگ‌ماهی کیابی
16. Oxynoemacheilus kurdistanicus:سگ‌ماهی کردستان
17. Oxynoemacheilus lenkoranensis : سگ‌ماهی لنکران
18. Oxynoemacheilus longipinnis : سگ‌ماهی باله‌بلند
19. Oxynoemacheilus parvinae : سگ‌ماهی پروین
20. Oxynoemacheilus persa : سگ‌ماهی پارسی
21. Oxynoemacheilus tigris : سگ‌ماهی نواری
22. Oxynoemacheilus tongiorgii : سگ‌ماهی هرمز
23. Oxynoemacheilus veyseli : سگ‌ماهی ارس
24. Oxynoemacheilus zagrosensis : سگ‌ماهی زاگرس
25. Paracobitis abrishamchiani : لوچ تاجدار ابریشمچیان
26. Paracobitis atrakensis : لوچ تاجدار اترک
27. Paracobitis basharensis : لوچ تاجدار بشار
28. Paracobitis ghazniensis : لوچ تاجدار غزنی
29. Paracobitis hircanica : لوچ تاجدار هیرکانی
30. Paracobitis longicauda : لوچ تاجدار شرقی
31. Paracobitis malapterura : لوچ تاجدار غربی
32. Paracobitis molavii : لوچ تاجدار مولوی
33. Paracobitis persa : لوچ تاجدار پارسی
34. Paracobitis rhadinaea : لوچ تاجدار سیستان
35. Paracobitis vignai : لوچ تاجدار زابل
36. Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی
37. Paraschistura alta : جویبارماهی آلتا
38. Paraschistura aredvii : لوچ آناهیتا
39. Paraschistura bampurensis : سگ‌ماهی بمپور
40. Paraschistura cristata : سگ‌ماهی تاجدار ترکمن
41. Paraschistura delvarii : لوچ دلواری
42. Paraschistura hormuzensis : سگ‌ماهی هرمز
43. Paraschistura ilamensis : سگ‌ماهی ایلام
44. Paraschistura kermanensis : سگ‌ماهی کرمان
45. Paraschistura kessleri : سگ‌ماهی کسلر
46. Paraschistura lindbergi : سگ‌ماهی لیندبرگی
47. Paraschistura makranensis : سگ‌ماهی مکران
48. Paraschistura naumanni : سگ‌ماهی نامان
49. Paraschistura nielseni : سگ‌ماهی نیلسن
50. Paraschistura pasatigris : سگ‌ماهی پاساتیگریس
51. Paraschistura prashari : سگ‌ماهی پراشار
52. Paraschistura susiani : لوچ شوشی
53. Paraschistura turcmenica : سگ‌ماهی ترکمان
54. Paraschistura turcomana : سگ‌ماهی ترکمنی
55. Sasanidus kermanshahensis : سگ‌ماهی کرمانشاه
56. Schistura baluchiorum : سگ‌ماهی بلوچی
57. Triplophysa farwelli : سگ‌ماهی فارول
58. Triplophysa stenura : سگ‌ماهی پنجاب
59. Triplophysa stoliczkai : سگ‌ماهی پامیر
60. Triplophysa tenuis : سگ‌ماهی باریک
61. Turcinoemacheilus bahaii : لوچ کوتوله بهایی
62. Turcinoemacheilus hafezi : لوچ کوتوله حافظ
63. Turcinoemacheilus kosswigi : لوچ کوتوله زاگرس
64. Turcinoemacheilus saadii : لوچ کوتوله سعدی


 


■ Oxudercidae (گل‌خورک‌ها)

1. Boleophthalmus dussumieri : گل‌خورک یال‌دار
2. Periophthalmus waltoni :ماهی گل‌خورک والتون
3. Scartelaos tenuis : گل‌خورک دراز

■ Percidae (سوف‌ماهیان)

1. Gymnocephalus cernua :ماهی روف
2. Perca fluviatilis : سوف حاجی‌طرخان
3. Sander lucioperca : ماهی سوف

■ Petromyzontidae (دهان‌گردماهیان) ↓

1. Caspiomyzon wagneri : لامپری خزر، دهان گرد خزر

■ Poeciliidae (رنگین‌ماهیان)

1. Gambusia holbrooki : ماهی گامبوزیا
2. Poecilia latipinna: مولی بادبان‌باله
3. Xiphophorus hellerii : دم‌شمشیری


■ Salmonidae (آزاد‌ماهیان)

1. Coregonus lavaretus : سفیدماهی اروپایی ـ
2. Oncorhynchus gorbuscha :آزادماهی صورتی
3. Oncorhynchus keta :آزادماهی کتا ـ
4. Oncorhynchus mykiss : قزل‌آلای رنگین‌کمان
5. Salmo caspius : ماهی آزاد دریای خزر
6. Salmo tigridis : ماهی آزاد دجله
7. Salmo trutta : قزل‌آلای خال‌قرمز / قزل‌آلای قهوه‌ای
8. Salvelinus fontinalis : قزل‌آلای چشمه‌ای
9. Stenodus leucichthys : آزادماهی زیبا

■ Siluridae (اسبله‌ماهیان)

1. Silurus glanis : ماهی اسبله
2. Silurus triostegus گربه‌ماهی بین‌النهرین

■ Sisoridae (گربه‌ماهیان تندابه)

1. Glyptothorax alidaeii : گربه‌ماهی علی دایی
2. Glyptothorax armeniacus: گربه‌ماهی کوهستان ارمنی
3. Glyptothorax cous : گربه‌ماهی سوری
4. Glyptothorax galaxias : گربه‌ماهی کهکشانی
5. Glyptothorax hosseinpanahii :گربه‌ماهی حسین پناهی
6. Glyptothorax kurdistanicus: گربه‌ماهی کردستان
7. Glyptothorax pallens: گربه‌ماهی کمرنگ
8. Glyptothorax shapuri: گربه‌ماهی شاپور
9. Glyptothorax silviae : گربه‌ماهی جنوبی
10. Glyptothorax steindachneri : گربه‌ماهی عراقی

■ Syngnathidae (نی‌ماهیان یا سوزن‌ماهیان)

1. Syngnathus abaster : سوزن‌ماهی، نی‌ماهی

■ Tincidae (لای‌ماهیان)

1. Tinca tinca : لای‌ماهی

■ Xenocyprididae (کپورماهیان شرق آسیا)

1. Ctenopharyngodon idella : کپور علفخوار، آمور
2. Hemiculter leucisculus : تیزه کولی
3. Hypophthalmichthys molitrix:کپور نقره‌ای
4. Hypophthalmichthys nobilis :کپور سرگنده
5. Mylopharyngodon piceus: کپور سیاه