تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کفشک‌ماهیان چپ‌روی
(Bothidae)
 


 

■ مشخصات کلی خانواده کفشک‌ماهیان چپ‌روی (Bothidae):

»» خانواده کفشک‌ماهیان چپ‌روی، به راسته کفشک‌ماهی‌سانان (Pleuronectiformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: -

نام انگلیسی: Lefteye flounders

نام فارسی: کفشک‌ماهیان چپ‌روی، کفشک‌ماهیان چپ‌گرد، کفشک‌ماهیان چپ‌رخ

Bothidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده کفشک‌ماهیان چپ‌روی، Bothidae:

 • دریازی، در مناطق گرمسیری و معتدله اقیانوس‌های اطلس، هند، آرام
 • دارای 20 جنس و 165 گونه در آب‌های جهان
 • هردو چشم در سمت چپ بدن
 • لبه‌های پیش‌سرپوش آبششی مجزا و آزاد
 • باله‌ها فاقد شعاع سخت
 • پایه بالهء پشتی، بالا و جلوتر از چشم
 • باله‌های پشتی و مخرجی، جدا از باله دمی
 • غشاء آبششی متحد
 • مخرج در سمت بدون چشم بدن
 • تغذیه از بی‌مهرگان کفزی و ماهی
 • تخمریزی در مناطق پلاژیک
 • زرده تخم دارای یک گلبول چربی
 • از تخم و نوزاد مراقبت نمی‌کنند
 • ماهی تنبل و کم تحرک
 • بعضی گونه‌ها اهمیت تجاری بالا داریند

 

 

■ پراکنش کفشک‌ماهیان چپ‌روی در آب‌های ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، 5 جنس زیر از خانواده کفشک‌ماهیان چپ‌روی گزارش شده است:

 • 1. Arnoglossus » جنس سوخته‌ماهی
 • 2. Bothus
 • 3. Chascanopsetta
 • 4. Engyprosopon
 • 5. Grammatobothus

 

 

• گونه‌های کفشک‌ماهیان چپ‌روی ایران: جنس‌های فوق، دارای 5 گونه در آب‌های ایران به شرح جدول زیر هستند:
◄ جهت دریافت اطلاعات بیشتر از هرگونه، روی نام آن کلیک کنید↓


1. Arnoglossus aspilos
کفشک چپ‌روی بی‌نقطه
2. Bothus pantherinus
کفشک پلنگی
3. Chascanopsetta lugubris
کفشک پلیکان
4. Engyprosopon macrolepis
کفشک کوتوله فلس‌درشت
5.Grammatobothus polyophthalmus
کفشک سه‌نقطه