تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده سیخ به سران
(Bregmacerotidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده سیخ به سران (Bregmacerotidae):

»» خانواده سیخ به سران ، به راستهء روغن‌ماهی‌سانان (Gadiformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه bregma (یونانی)= بالای سر+ keras (یونانی)= شاخ

نام انگلیسی: Codlets

نام فارسی: سیخ به سران

Bregmacerotidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سیخ به سران ، Bregmacerotidae:

 • دریازی و نیز ندرتا خورهای لب‌شور، پراکندگی در دریاهای گرمسیری و نیمه‌گرمسیری
 • دارای 1 جنس و 14 گونه در جهان
 • دو باله پشتی که اولی یک یک شعاع کشیده است و دومی یک برجستگی در وسط دارد
 • باله مخرجی کشیده
 • فاقد سبیلک در چانه
 • فلس‌ها نسبتا بزرگ، به تعداد 40-89 عدددر ردیف‌های خط جانبی
 • دارای دندان روی استخوان تیغه‌ای دهان
 • باله شکمی دارای 5 شعاع که سه تای آن بصورت رشته آزاد
 • فاقدارتباط بین کیسه شنا و کپسول شنوایی
 • زوائد پلیوریک کم
 • لاروهای بسیار کوچک حدود 1.5 میلیمتر، از لارو و تخم مراقبت نمی‌کند

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده سیخ به سران (و تنها جنس در سراسر جهان) در آب‌های ایران شناسایی شده است:

 • 1. Bregmaceros > جنس سیخ به سر

 

• گونه‌های سیخ به سران در ایران: این خانواده در ایران دو گونه به شرح جدول زیر دارد:

1. Bregmaceros mcclellandi
ماهی سیخ به سر تک‌شاخ
2. Bregmaceros nectabanus
ماهی سیخ‌ به سر ریزفلس