تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده تفنگچی‌ماهیان
(Caesionidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده تفنگچی‌ماهیان (Caesionidae):

»» خانواده تفنگچی‌ماهیان، عضو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) است.

ریشه لغوی: از واژه caesius (لاتین) به معنای خاکستری آبی

نام انگلیسی: Fusiliers

نام فارسی: تفنگچی‌ماهیان

Caesionidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده تفنگچی‌ماهیان (Caesionidae):

 • دارای 4 جنس و 23 گونه در جهان
 • دریازی
 • پراکنش در مناطق اقیانوس هند و آرام و آب‌های وابسته
 • باله پشتی دارای 10 تا 15 شعاع سخت ضعیف و 8 تا 22 شعاع نرم
 • باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم
 • باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 9 تا 13 شعاع نرم
 • باله سینه‌ای دارای 16-24 شعاع نرم
 • باله دمی دوشاخه با نوک‌های تیز
 • دهان کوچک و بیرون‌زده
 • اغلب به شکل گله‌ای دیده می‌شوند و روزگرد هستند.
 • بیشتر پلانکتون‌خوار

جنس‌های تفنگچی‌ماهیان در ایران
در آب‌های جنوب ایران، دارای 3 جنس است:

 • 1. Caesio
 • 2. Gymnocaesio
 • 3. Pterocaesio

گونه‌های تفنگچی‌ماهیان ایران:
3 جنس فوق، دارای 7 گونه در آب‌های جنوب ایران به شرح جدول زیر هستند.
◄ با کلیک روی نام گونه، اطلاعات بیشتر دریافت کنید ↓

1. Caesio caerulaurea
ماهی تفنگچی آبی طلایی
2. Caesio lunaris
ماهی تفنگچی مهتابی
3. Caesio striata
ماهی تفنگچی راه‌راه
4. Caesio suevica
ماهی تفنگچی سوئز
5. Caesio varilineata
ماهی تفنگچی خط‌خطی
6. Gymnocaesio gymnoptera
ماهی تفنگچی باریک
7. Pterocaesio chrysozona
ماهی تفنگچی نوارطلایی