تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده میان‌ربایندگان
(
Centrophoridae)
 


■ مشخصات کلی خانواده میان‌ربایندگان (Centrophoridae):

»» خانواده میان‌ربایندگان، به راستهء خاردارکوسه‌سانان (Squaliformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه kentron (یونانی)= شاخ، تیغ + pherein= حمل

نام انگلیسی: Gulper sharks

نام فارسی: میان‌ربایندگان

Centrophoridae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده میان‌ربایندگان ، Centrophoridae:

  • ساکن آب‌های اقیانوس اطلس، هند و آرام و آب‌های متصل به آنها
  • دارای 2 جنس و 19 گونه در جهان
  • ساکن آب‌های معتدل تا گرم
  • هردو باله پشتی دارای بشعاع شیاردار
  • دندان‌های آرواره پایینی بزرگتر از بالایی
  • تخم‌گذار زنده‌زا
  • جنین فقط از کیسه زرده تغذیه می‌کند

 

■ پراکنش میان‌ربایندگان در ایران:

• جنس‌ها: دو جنس از خانواده میان‌ربایندگان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان شناسایی شده است:

  • 1. Centrophorus
  • 2. Deania

 

• گونه‌های میان‌ربایندگان ایران در خلیج فارس و دریای عمان: این خانواده در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، دو گونه به شرح جدول زیر دارد:

 
1. Centrophorus granulosus
کوسه بلعنده
2. Deania profundorum
سگ‌ماهی سرتیر