تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده خامه‌ماهیان
(Chanidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده خامه‌ماهیان (Chanidae):

»» خانواده خامه‌ماهیان، متعلق به راسته خامه‌ماهی‌سانان (Gonorynchiformes) است.

:: به دلیل حضور خانواده خامه‌ماهیان در آب‌های داخلی، در آن بخش سایت نیز نیز مجددا به آن‌ها اشاره شده است.

ریشه لغوی: یونانی >> Chane, -es = ماهی آنچوی

نام انگلیسی: Milk fish

نام فارسی: خامه‌ماهیان

Chanidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده خامه‌ماهیان، Chanidae:

 • اغلب ساکن آب شور و لب شور و ندرتا آب شیرین.
 • پراکنش در بخش گرمسیری اقیانوس آرام و هند.
 • بدن دوکی شکل و فشرده
 • دهان انتهایی و بدون دندان.
 • استخوان فکی کوتاه و به بخش عقبی مرکز چشم نمی‌رسد.
 • فک بالایی جلو نیامده.
 • چشمها پوشیده از بافت چربی
 • فلس‌ها نوع دایره‌ای. بدن بجز سر دارای فلس است. قاعده باله‌های مخرجی و پشتی دارای فلس‌های درشت است.
 • رنگ بدن غالبا نقره ای است.
 • باله شکمی با 11 یا 12 شعاع نرم.
 • باله پشتی 13 تا 17 شعاع نرم.
 • باله مخرجی 9 تا 11 شعاع نرم.
 • چهار شعاع آّبششی
 • دارای کیسه شنا.
 • حداکثر طول آن به 1.7 متر می‌رسد، اما معمولا حدود یک متر طول دارد.
 • از جلبک‌های کفزی و بی‌مهرگان تغذیه می‌کند.
 • ماهی خوراکی با ارزش است، بویژه در جنوب‌شرق آسیا که پرورش هم داده می‌شود. معمولا بصورت نوزاد از آب جمع آوری و پرورش داده می‌شوند.
 • محیط زندگی بیشتر آب‌های ساحلی، مصب‌ها و آب‌های شیرین است.
 • با تور گوشگیر ثابت و گرگور صید می‌شود.

 

 

• پراکنش خامه‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، یک جنس از خانواده خامه ماهیان گزارش شده است:

 • 1. Chanos >> شامل 1 گونه

 

• گونه‌ها: یک گونه از جنس فوق در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است که به شرح جدول زیر است:

 

:: با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات کامل آن بروید↓

1. Chanos chanos
خامه ماهی
.:::.تصویر زیر، گونه خامه ماهی را نشان می‌دهد:
خامه ماهی، Chanos chanos