تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده خارو ماهیان
(Chirocentridae)
 


■ مشخصات کلی خانواده خاروماهیان (Chirocentridae):

»» خانواده خارو ماهیان، به راسته شگ‌ماهی‌سانان (Clupeiformes) تعلق دارند.

ریشه لغوی: یونانی > Cheir= دست + Kentron= نیش، خار

نام انگلیسی: Wolf herrings

نام فارسی: خارو ماهیان

Chirocentridae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده Chirocentridae:

 • پراکنش در بخش‌هایی از اقیانوس هند، و غرب اقیانوس آرام، از ژاپن تا نیوزیلند
 • در آب‌های جهان دارای 1 جنس و 2 گونه است.
 • بدن کشیده و فشرده.
 • آرواره‌ها دارای دندان‌های نیش مانند.
 • روده دارای دریچه مارپیچی.
 • دارای 17 تا 22 خار آبششی.
 • فاقد زوائد باب‌المعده
 • فلس‌ها کوچک
 • فاقد خار در باله ها
 • باله پشتی 16 تا 18 شعاع نرم دارد. مکان آن نزدیک دم است.
 • باله سینه‌ای 13 تا 15 شعاع نرم دارد. مکان آنها در پائین بدن است.
 • باله دمی کاملا دو شاخه است.
 • اشعه آبششی 6 تا 8 عدد.
 • 70 تا 74 مهره
 • به بیش از یک متر می‌رسد.
 • شکارچیانی پراشتها هستند. یک یا گونه بیشتر ندارند. از ماهیان کوچک، سخت پوستان و نرمتنان تغذیه می‌کنند.
 • از تخم‌ها محافظت نمی‌کنند.
 • بصورت تازه یا شور و خشک شده مصرف می‌شوند.
 • با تورگوشگیر، تورگردان و گرگور صید می‌گردند.

 

■ پراکنش در ایران:

◄ جنس‌های خاروماهیان: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، یک جنس از خاروماهیان گزارش شده است (این خانواده در کل همین یک جنس را دارد):

 • 1 .Chirocentrus

◄ گونه‌های خاروماهیان ایران: دو گونه از جنس فوق در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده‌اند که به شرح جدول زیر می باشند (این خانواده در همه جهان تنها همین دو گونه را دارد).
◄ با کلیک روی هر گونه به صفحه آن بروید و توضیحات بیشتر دریافت کنید↓


1. Chirocentrus dorab
خارو باله‌سیاه
2. Chirocentrus nudus
خارو باله‌سفید
.::. تصاویر زیر گونه‌های این خانواده را نشان می‌دهد. از این خانواده همین دو گونه در سطح جهان گزارش شده است:
Chirocentrus dorab >> خارو سیاه باله، دوراب Chirocentrus nudus >> خارو باله سفید
Chirocentrus dorab >> خارو سیاه باله، دوراب Chirocentrus nudus >> خارو باله سفید