تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده زبانماهیان
(Cynoglossidae)
 


 

■ مشخصات کلی خانواده زبان ماهیان (زبانگاو ماهیان):

»» خانواده زبان‌ماهیان، به راسته پهن‌ماهی‌سانان یا کفشک‌ماهی‌سانان (Pleuronectiformes) تعلق دارند.

ریشه لغوی: یونانی >> kyon = سگ + glossa= زبان

نام انگلیسی: Tonguefishes

نام فارسی: کفشک ماهیان زبان گاوی، زبان ماهیان، زبان‌گاو ماهیان

Cynoglossidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده زبان‌ماهیان، Cynoglossidae:

 • پراکنش در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری.
 • در آب‌های جهان دارای 3 جنس و 146 گونه است.
 • هردو چشم در سمت چپ بدن قرار دارند، چشم‌ها بسیار کوچک بوده و فضای بین‌چشمی کوچک است.
 • حاشیه بخش پیش‌سرپوش آبششی پوشیده از پوست.
 • دهان نامتقارن، کوچک و فک پائینی هرگز برجسته نیست. لب‌ها ریشه ریشه یا کامل و دندان‌ها در هر دو فک ریز و معمولا فقط در طرف بدون چشم رشد یافته است.
 • باله دمی پیوسته به باله پشتی و مخرجی.
 • باله شکمی سمت راست، اغلب توسعه نیافته است.
 • فاقد باله سینه‌ای.
 • شروع باله پشتی جلوتر یا هم‌سطح چشم پائینی است.
 • تعداد مهره ها 33 تا 66 عدد است.
 • طول آنها به 48 سانتیمتر می‌رسد اما اغلب زیر 30 سانتیمتر هستند.
 • زبان ماهیان در آب‌های گرم اغلب اقیانوس‌ها، بین عرض‌های 40 درجه شمالی و جنوبی زندگی می‌کنند.
 • بستر‌های گلی را می‌پسندند.
 • بیشتر گونه‌ها در آب‌های کم‌عمق یا خورها دیده می‌شوند. بعضی گونه‌ها تا اعماق 1900 متر هم دیده می‌شوند.
 • اغلب گونه‌های این خانواده، ارزش بالای اقتصادی دارند.
 • 5 گونه از این خانواده در رودخانه‌ها حضور دارند.
 • تغذیه آن‌ها از بی‌مهرگان کفزی است.
 • ماهیان بسیار کندی هستند.
 • صید آن‌ها از طریق ترال کفروب و رشه قلاب طویل انجام می‌شود.
 • اولین فسیل آنها مربوط به دوره ترشیاری پایینی، ائوسن میانی است.

 

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس خانواده Cynoglossidae در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

 • 1. Cynoglossus >> جنس کفشک زبان‌گاوی
 • 2. Paraplagusia

• گونه‌های ماهی‌های زبان‌گاوی ایران: از جنس فوق، سه گونه به شرح جدول زیر در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده‌اند. با کلیک روی نام آن‌ها به صفحه آن گونه بروید:

1. Cynoglossus arel
زبان‌گاوی درشت‌پولک، زبان
2. Cynoglossus bilineatus
زبان‌گاوی چهار‌خط، زبان
3. Cynoglossus carpenteri
زبان‌گاوی قلابدار
4. Cynoglossus kopsii
زبان‌گاوی سر‌کوچک
5. Cynoglossus puncticeps
زبان‌گاوی لکه‌دار
6. Paraplagusia bilineata
زبان‌گاوی دوخطّه
برخی از گونه‌های خانواده زبان‌ماهیان در نقاط مختلف جهان:
Symphurus civitatium >> زبان گاوی ساحلی Paraplagusia bilineata >> زبان ماهی دوخط Cynoglossus abbreviatus >> زبان ماهی سه خط
Symphurus civitatium >> زبان گاوی ساحلی Paraplagusia bilineata >> زبان ماهی دوخط Cynoglossus abbreviatus >> زبان ماهی سه خط
Symphurus urospilus >> زبان ماهی دم خالدار Paraplagusia blochii >> زبان ماهی بِلُچ Cynoglossus feldmanni >> زبان ماهی رودخانه ای
Symphurus urospilus >> زبان ماهی دم خالدار Paraplagusia blochii >> زبان ماهی بِلُچ Cynoglossus feldmanni >> زبان ماهی رودخانه ای