تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کوسه‌های بادبادک‌باله
(Dalatiidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده کوسه‌های بادبادک‌باله / اسلیپر (Dalatiidae):

»» خانواده کوسه‌های بادبادک‌باله، به راسته خاردارکوسه‌سانان (Squaliformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: یونانی >> dalos, -ou= دندان

نام انگلیسی: Sleeper sharks

نام فارسی: کوسه‌های بادبادک‌باله ، اسلیپر

Dalatiidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده کوسه‌های بادبادک‌باله، Paralichthyidae:

  • پراکنش از قطب شمال تا جنوب، نمیکره شمالی و جنوبی. ساحل و اقیانوس.
  • دریازی.
  • دارای 7 جنس و 9 گونه است. شامل 4 زیرخانواده است که گاه بصورت خانواده‌های مجزا ذکر می‌شوند.
  • اغلب گونه‌ها فاقد خار در باله پشتی، و دارای اندام نورزا هستند.
  • مکان اولین باله پشتی مقابل باله شکمی اما نزدیکتر به آن است.

 

■ پراکنش در ایران:

◄ جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان یک جنس از خانواده کوسه‌های بادبادک‌باله گزارش شده است:

  • 1. Isistius

لازم به ذکر است که این گزارش از ایران، قطعی نیست و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

◄ گونه‌های ایران: یک گونه از جنس فوق در ایران شناسایی شده است. با کلیک روی گونه به صفحه آن بروید و توضیحات بیشتر دریافت کنید↓

1. Isistius brasiliensis
کوسه کلوچه‌بر