تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده چسبک‌ماهیان
(Echeneidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده چسبک‌ماهیان (Echeneidae):

»» خانواده چسبک‌ماهیان، جزو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) است.

ریشه لغوی: یونانی >> Echein= نگه داشتن+ Nays = کشتی

نام انگلیسی: Remoras

نام فارسی: چسبک ماهیان

 Echeneidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده چسبک‌ماهیان، Echeneidae:

 • پراکنش اصلی در اقیانوس اطلس، آرام و هند.
 • در آب‌های جهان، 3 جنس و 8 گونه دارد.
 • بدن کشیده با سر پهن، به سمت عقب باریک میشود، دارای یک صفحه بادکش حاوی 10 تا 28 لایه متحرک. احتمالا این صفحه، تکامل یافته یک باله پشتی خاردار است.
 • آرواره برآمده و دهان فوقانی است.
 • فلس‌ها از نوع دایره‌ای و کوچک هستند. روی سر نیز دارای فلس است.
 • فاقد خار در باله پشتی و مخرجی.
 • باله سینه‌ای یک خار و 5 شعاع نرم دارد.
 • باله پشتی و مخرجی، به موازات هم و بصورت قرینه از میانه بدن تا پایه باله دمی امتداد می‌یابند.
 • خط جانبی مستقیم است.
 • حدود 18 تا 40 شعاع نرم در باله پشتی و مخرجی.
 • فاقد کیسه شنا.
 • 8 تا 11 خار آبششی.
 • بوسیله صفحه مکنده خود، به جانوران بزرگتری مثل کوسه‌ها، ماهیان استخوانی، لاک‌پشت‌ها و پستانداران آبزی می‌چسبند.
 • این ماهیان، به عنوان تمیزکننده بدن میزبان عمل می‌کنند و نیز از پسماند غذای آن‌ها می‌خورند.
 • تخمریزی آن‌ها احتمالا در منطقه پلاژیک بوده و از تخم‌ها محافظت نـمی‌کنند.
 • حداکثر طول آنها به یک متر می‌رسد.(گونه Echeines naucrates).کوچکترین نمونه 17 سانتیمتر است.
 • گوشت آن‌ها فاقد ارزش غذایی می‌باشد.
 • صید آنها از طریق قلاب دستی امکانپذیر است.
 • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری.

 

 

■ پراکنش چسبک‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: یک گونه از خانواده چسبک‌ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است :

 • 1. Echeneis naucrates >> چسبک ماهی، کوسه چسب

 

• گونه‌ها: یک گونه از خانوده چسبک‌ماهیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

 

1. Echeneis naucrates
چسبک‌ماهی، کوسه‌چسب

 

.::. تصاویر زیر گونه‌هایی از خانواده کشتی‌چسب‌ها را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:
Echeneis neucratoides >> کوسه چسب سفیدباله Phtheirichthys lineatus >> چسبک ماهی باریک Remora brachyptera >> چسبک ماهی
Echeneis neucratoides >> کوسه چسب سفیدباله Phtheirichthys lineatus >> چسبک ماهی باریک

Remora brachyptera >> چسبک ماهی
نیزه ای

Remora osteochir >> چسبک ماهی مارلین Remora remora >> چسبک ماهی معمولی Remorina albescens >> چسبک ماهی سفید
Remora osteochir >> چسبک ماهی مارلین Remora remora >> چسبک ماهی معمولی Remorina albescens >> چسبک ماهی سفید