تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کوسه‌ماهیان فانوسی
(Etmopteridae)
■ مشخصات کلی خانواده کوسه‌ماهیان فانوسی یا چراغ‌کوسه‌ها (Etmopteridae):

»» خانواده کوسه‌ماهیان فانوسی، به راستهء خاردارکوسه‌سانان (Squaliformes) تعلق دارد

ریشه لغوی: -

نام انگلیسی: Lantern sharks

نام فارسی: کوسه‌ماهیان فانوسی، چراغ‌کوسه‌ها

Etmopteridae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده کوسه‌ماهیان فانوسی، Etmopteridae:

  • دریازی، در بخش‌هایی از اقیانوس اطلس بجز شمال، اقیانوس هند و اقیانوس آرام زندگی می‌کند.
  • دارای 4 جنس و 52 گونه در آب‌های جهان که بیشتر آن‌ها از جنس Etmopterus هستند.
  • ساکن در نواحی گرمسیری تا معتدله، آب‌های شیب قاره و ندرتا فلات قاره، و بعضا اقیانوسی
  • هردوباله پشتی دارای خار داخل شیار
  • باله دمی دارای بریدگی انتهایی
  • معمولا دارای اندام نورزا روی بدن
  • اغلب کوسه‌هایی کوچک با حداکثر طول 90 سانتیمتر هستند.

 

■ پراکنش کوسه‌ماهیان فانوسی در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده چراغ‌کوسه‌ها در آب‌های ایران شناسایی شده است:

  • 1. Centroscyllium

 

• گونه‌ها: این خانواده در ایران تنها یک گونه به شرح جدول زیر دارد:1. Centroscyllium ornatum
سگ‌ماهی آراسته