تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده چرب‌گوشتان
( Gempylidae )
 ■ مشخصات کلی خانواده چرب‌گوشتان (Gempylidae):

»» خانواده چرب‌گوشتان، عضو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) هستند.

ریشه لغوی: یونانی >> gempylos = نام نوعی ماهی

نام انگلیسی: Snake mackerels , escolars

نام فارسی: چرب‌گوشتان

Gempylidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده چرب‌گوشتان، Gempylidae:

  • در آب‌های شور گرمسیری و نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.
  • دارای 16 جنس و 26 گونه در آب‌های جهان است.
  • این خانواده معمولا در آب‌های خیلی عمیق حضور دارد.
  • معمولا دارای باله‌چه های منفرد بعد از باله‌های پشتی و مخرجی.
  • باله شکمی ندارد یا بسیار کوچک و تحلیل‌رفته است.
  • مراقبت از تخم در آن‌ها وجود ندارد.

 

 

■ پراکنش چرب‌گوشتان در ایران:

• جنس‌ها: سه جنس از چرب‌گوشتان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

  • 1. Gempylus
  • 2. Neoepinnula
  • 3. Thyrsitoides

 

• گونه‌های چرب‌گوشتان ایران: سه گونه در سه جنس فوق در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است که به شرح جدول زیر می‌باشد.
◄ با کلیک بر روی آن می‌توانید اطلاعات دقیق‌تر گونه را مشاهده بفرمایید (اسامی با زمینه سیاه تکمیل اطلاعات شده‌اند)↓1. Gempylus serpens
مارماکرل
2. Neoepinnula orientalis
کیسه‌ماهی
3. Thyrsitoides marleyi
مارماکرل سیاه