تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده اپاه
(Lampridae)
 


■ مشخصات کلی خانواده اپاه (Lampridae):

»» خانواده اُپاه، عضو راسته دهان‌گردماهی‌سانان (Lampriformes) هستند.

ریشه لغوی: یونانی >> lampros = شفاف، روشن، نورانی

نام انگلیسی: Opah

نام فارسی: اُپاه. ماه‌ماهی

Lampridae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده اپاه، Lampridae:

 • دریازی و در تودهء آب و دور ازبستر.
 • ساکن آب‌های اقیانوس اطلس و آرام و آب‌های وابسته به آنها
 • دارای 1 جنس و 2 گونه در آب‌های جهان
 • بدن دایره‌ای و فشرده
 • بخش قدامی خط جانبی به شدت کمانی است.
 • باله پشتی بلند است و معمولا 50-55 شعاع دارد.
 • باله مخرجی بلند و با 34-41 شعاع
 • باله شکمی با 15-17 شعاع
 • فلس‌ها کوچک و دایره‌ای
 • بیشتر از اسکووید، هشت‌پا و سخت‌پوستان تغذیه می‌کند.
 • از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کند.
 • اولین فسیل در دوره ترشیاری بالایی، میوسن ثبت شده است

 

■ پراکنش خانواده اوپاه در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان یک جنس فهرست شده است:

 • 1. Lampris

 

• گونه‌ها: در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان یک گونه فهرست شده است↓

1. Lampris guttatus
ماهی اُپاه