تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده غازماهیان
(Lophiidae)


■ مشخصات کلی خانواده غازماهیان یا قلابچه‌ماهیان (Lophiidae):

»» خانواده غازماهیان، به راستهء قلابچه‌ماهی‌سانان (Lophiiformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه lophos (یونانی)= تاج

نام انگلیسی: Goosefishes

نام فارسی: غازماهیان، قلابچه‌ماهیان

Lophiidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده غازماهیان ، Lophiidae:

 • دریازی، پراکنش در منطقه قطب شمال، اقیانوس اطلس و مدیترانه، اقیانوس هند و آرام
 • دارای 4 جنس و 28 گونه در آب‌های جهان
 • سر بسیار بزرگ، پهن و فشرده بجز یکی از جنس‌ها Sladenia که سر گرد است.
 • دندان‌های توسعه‌یافته
 • فک پایین و طرفین سر و پهلوها، دارای صفحات کوچکی است.
 • باله سینه‌ای 13 تا 28 شعاع دارد.
 • دومین باله پشتی دارای 8-12 شعاع نرم
 • باله مخرجی 6-10 شعاع
 • تعداد مهره‌ها 18 یا 19 عدد و در جنس Lophius 26-31 عدد
 • دارای یک بخش متحرک میله‌مانند بالای دهان برای جذب شکار
 • حداکثر طول در این خانواده، 1.2 متر
 • از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کند.
 • ماهیانی تنبل و کند هستند.

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده غازماهیان در آب‌های ایران شناسایی شده است:

 • 1.Lophiomus

 

• گونه‌ها: این خانواده در ایران یک گونه به شرح جدول زیر دارد:
با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید

1. Lophiomus setigerus
قلابچه‌ماهی دهان‌سیاه