تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کاشی‌ماهیان
(Malacanthidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده کاشی‌ماهیان (Malacanthidae):

»» خانواده کاشی‌ماهیان ، به راستهء سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) تعلق دارد.

توجه: دسته‌ای از محققین پیشنهاد داده‌اند که جنس‌هایی نظیر Branchiostegus در خانواده‌ای مجزا به نام Branchiostegidae باشند.

ریشه لغوی: از واژه mala (یونانی)= زیاد + akantha (یونانی)=خار

نام انگلیسی: Tilefishes

نام فارسی: کاشی‌ماهیان

Malacanthidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده کاشی‌ماهیان ، Malacanthidae:

 • این خانواده ساکن آب‌های شور و لب شور واقع در اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام و آب‌های مجاور آنها است
 • در سطح جهان دارای 5 جنس و 45 گونه هستند
 • در عمق 10 تا 500 متری حضور دارند
 • یک باله پشتی تقریبا طولانی، مجموع شعاع‌های باله پشتی 22 تا 64 عدد
 • باله مخرجی نسبتا بلند با 1 یا 2 خار ضعیف و 14-56 شعاع نرم
 • بالای سر ممکن است دارای لبه
 • سرپوش آبششی دارای یک خار تیز یا کند
 • اشعه‌های آبششی 6 عدد
 • مهره ها 24-25 و یا 27 عدد
 • تمام گونه‌ها در منافذ و حفره‌هایی که خودشان ساخته‌اند زندگی می‌کنند
 • بصورت جفتی یا گروهی زندگی می‌کنند
 • از بی‌مهرگان کفزی یا پلانکتون‌های جانوری تغذیه می‌نمایند
 • احتمالا از نوزاد و تخم نگهداری نمی‌کنند

 

■ پراکنش کاشی‌ماهیان در ایران:

• جنس‌های کاشی‌ماهیان ایران:
دو جنس از خانواده کاشی‌ماهیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان شناسایی شده است:

 • 1. Branchiostegus
 • 2. Malacanthus

 

• گونه‌های کاشی‌ماهیان ایران:
این خانواده در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، سه گونه به شرح جدول زیر دارد.
◄ جهت مشاهده مشخصات گونه‌ها، روی نام آن‌ها کلیک کنید↓

1. Branchiostegus sawakinensis
کاشی‌ماهی خالدار
2. Malacanthus brevirostris
کاشی‌ماهی لرزان
3. Malacanthus latovittatus
کاشی‌ماهی آبی