تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده شکم‌ماهیان
(Menidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده شکم‌ماهیان (Menidae):

»» خانواده شکم‌ماهیان به راسته سوف‌‌ماهی‌سانان (perciformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: یونانی >> Maine, -es = نام عمومی نوعی ماهی آنچوی

نام انگلیسی: Moonfishes

نام فارسی: شکم‌ماهیان، ماه‌ماهیان (در این سایت، نام فارسی ماه‌ماهیان برای خانواده Monodactylidae بکار رفته است.)

Menidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده شکم‌ماهیان ، Menidae:

 • پراکنش متمرکز در اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام.
 • بدن بسیار فشرده و مثلثی‌شکل که به سمت ناحیه شکمی تیز می‌شود.
 • دهان کوچک و انتهایی بوده که قابلیت ارتجاع داشته و بصورت لوله در می‌آید.
 • روی فکین دارای دندان‌های کرکی‌شکل است.
 • چشم‌ها نسبتا درشت و در پشت دهان قرار دارند.
 • فلس‌ها خیلی ریز بوده و به سختی دیده می‌شوند.
 • بخش پشتی بدن تقریبا افقی است.
 • باله پشتی 43 تا 45 شعاع نرم دارد و فاقد خار است.
 • باله مخرجی 30 تا 33 شعاع نرم دارد و فاقد خار است.
 • اولین شعاع باله شکمی، در بالغین بسیار بلند است. باله شکمی زیر باله‌های سینه‌ای قرار دارد و یک شعاع سخت هم دارند.
 • باله دمی عمیقا دوشاخه است.
 • دریازی و فعال است. در آب‌های عمیق ساحلی و گاهی در مصب‌ها زندگی می‌کنند.
 • تغذیه اصلی آنها از بی‌مهرگان کوچک است.
 • این خانواده تک‌گونه‌ای است.
 • معمولا مصرف غذایی زیادی ندارد.
 • صید آنها با ترال کف، تور گردان ساحلی و گرگور انجام می‌شود.

 

 

■ پراکنش شکم‌ماهیان در ایران:

• گونه زیر از آب‌های ایران گزارش شده است (این خانواده تنها یک گونه دارد):

 • 1. Mene maculata >> ماه ماهی

ث

1. Mene maculata
ماه ماهی
تصویر زیر، تنها گونه خانواده Menidae را نشان می‌دهد:
Mene maculata >> ماه ماهی
Mene maculata >> ماه ماهی