تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کاج‌ماهیان
(Monocentridae)
 


■ مشخصات کلی خانواده کاج‌ماهیان (Monocentridae):

»» خانواده کاج‌ماهیان، به راستهء سنجاب‌ماهی‌سانان (Beryciformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه monos (یونانی)= یک + kentron (یونانی)= نیش

نام انگلیسی: Pinecone fishes

نام فارسی: کاج‌ماهیان

Monocentridae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده کاج‌ماهیان ، Monocentridae:

 • دریازی، پراکنش در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
 • دارای 2 جنس و 4 گونه در جهان
 • اغلب ساکن عمق 30 تا 300 متری
 • دارای فلس‌های بزرگ، سنگین و صفحه‌مانند
 • دارای یک شعاع سخت منفرد در باله شکمی که می‌تواند در حالت ایستاده قفل شود، و 2 یا 3 شعاع نرم
 • باله پشتی 4-7 شعاع سخت قدرتمند در اولین باله که به چپ و راست حرکت می‌کند
 • دومین باله پشتی دارای 9-12 شعاع نرم
 • دو اندام نورزا دارند، نور آن با باکتریهای نورزا تولید می‌شود. شکل اندام در روز شبیه لکه‌ای نارنجی و شب‌ها آبی-سبز است، این
 • اندام برای جذب میگوها و سایر زئوپلانکتونها استفاده دارد
 • حدود 22 سانتیمتر طول می‌یابد
 • ساز و کار تولیدمثل نامشخص است، اما احتمالا از نوزاد و تخم مراقبت نمی‌کنند

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده کاج‌ماهیان در آب‌های ایران شناسایی شده است:

 • 1.Monocentris

 

• گونه‌ها: این خانواده در ایران یک گونه به شرح جدول زیر دارد:
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید↓


1. Monocentris japonica
کاج‌ماهی