تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده گوازیم‌ماهیان
(Nemipteridae)
 ■ مشخصات کلی خانواده گوازیم‌ماهیان:

»» خانواده گوازیم‌ماهیان، به راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) تعلق دارند.

• ریشه لغوی: یونانی >> Nemas, Nematos >> نخ، رشته + Preron=باله

• نام انگلیسی: Threadfin breams, Whiptail breams, Monocle breams, Dwarf monocle breams

• نام فارسی: گوازیم‌ماهیان

Nemipteridae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده گوازیم‌ماهیان، Nemipteridae:

 • تمرکز پراکنش در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های هند و غرب آرام.
 • در آب‌های جهان 5 جنس و 71 گونه دارد.
 • بدن عریض تا بیضی دراز، و در مقطع فشردگی دارد.
 • دهان انتهایی تا حدی مایل و اندکی قابل ارتجاع است.
 • فکّین دارای دندان‌های کوچک و نوک به جلو برگشته در چندین ردیف است. ردیف های جلویی بصورت دندان‌های نیش یا پیش در آمده است. در بعضی از گونه‌ها دندان‌های آسیابی شکل دیده می‌شود.
 • سرپوش آبششی دارای خار و فلس‌های شانه‌ای یا مدور سست می‌باشد که روی سرپوش آبششی را نیز می‌گیرند.
 • پیش‌سرپوش آبششی در جلو فلس دار و در عقب بدون فلس است.
 • باله پشتی دارای 10 خار و 9 شعاع نرم است.
 • باله مخرجی سه خار و هفت شعاع نرم دارد (گونه Nemipterus virgatus استثنا بوده و هشت شعاع نرم دارد). انتهای باله مخرجی نوک دار است.
 • باله سینه‌ای در انتها نوک دار است.
 • باله شکمی دارای یک خار و 8 تا 11 شعاع نرم است.
 • باله دمی دوشاخه است. در بعضی گونه‌ها، بخش بالایی باله دمی، دارای یک بخش ریسمان‌مانند است.
 • برجستگی زیرچشمی و نیز تیغه شکمی در این خانواده گسترش یافته است.
 • ماهیانی گوشتخوار بوده و بیشتر از ماهیان کوچک کفزی، سرپایان، سخت‌پوستان و پرتاران و بعضی نیز از پلانکتون‌ها تغذیه می‌کنند.
 • تغییر جنسیت از ماده به نر در بعضی از گونه‌های جنس Scolopsis دیده شده است.
 • بیشتر در آب‌های کم عمق ساحلی و روی بسترهای گلی و شنی و مناطق صخره‌ای مرجانی زیست می‌کند. همچنین در نواحی عمیق تر دریا تا عمق 400 متر نیز دیده می‌شوند.
 • از ماهیان تجاری و صنعتی مهم تلقی می‌شوند. به صورت تازه مورد مصرف غذایی قرار می‌گیرند.
 • صید آن‌ها بیشتر با ترال کفروب انجام می‌شود.

 

 

■ پراکنش گوآزیم‌ماهیان در ایران:

• جنس: سه جنس از گوازیم‌ماهیان در آب‌های ایران گزارش شده است:

 • 1. Nemipterus
 • 2. Parascolopsis
 • 3. Scolopsis

• گونه‌های گوازیم‌ماهیان ایران: گونه‌های جدول زیر از خانواده گوازیم‌ماهیان در آب‌های ایران گزارش شده است
◄ اطلاعات گونه‌های داخل خانه‌های سیاه، تکمیل شده و می‌توانید روی آن کلیک کنید↓


1. Nemipterus bipunctatus
گوازیم دلاگوآ
2.Nemipterus japonicus
سلطان ابراهیم، گوازیم دم‌رشته‌ای ژاپنی
3. Nemipterus peronii
گوازیم لکه‌دار، گوازیم دم‌شکافدار
4. Nemipterus randalli
گوازیم رندال
5. Parascolopsis akatamae
گوازیم صورتی تک‌چشم
6. Parascolopsis aspinosa
گوازیم چشم‌درشت
7. Parascolopsis baranesi
گوازیم خال‌قرمز
8. Parascolopsis eriomma
گوازیم صورتی
9. Parascolopsis townsendi
گوازیم فلس‌دار
10. Scolopsis bimaculata
گوازیم اثرانگشتی
11. Scolopsis ghanam
گوازیم عرب
12. Scolopsis taeniata
گوازیم تک‌نوار
13. Scolopsis vosmeri
گوازیم سفیدگونه
◄ تصاویر زیر بعضی از گونه‌های خانواده Nemipteridae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:
Nemipterus virgatus >> گوازیم طلایی Parascolopsis inermis >> گوازیم بی سلاح Pentapodus aureofasciatus >> گوازیم زردخط
Nemipterus virgatus >> گوازیم طلایی Parascolopsis inermis >> گوازیم بی سلاح Pentapodus aureofasciatus >> گوازیم زردخط
Pentapodus trivittatus >> گوازیم سه خط Scaevius milii >> گوازیم سبزخط Scolopsis lineata >> گوازیم مخطط
Pentapodus trivittatus >> گوازیم سه خط Scaevius milii >> گوازیم سبزخط Scolopsis lineata >> گوازیم مخطط