تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کوسه‌های شنی
(Odontaspididae)
 


■ مشخصات کلی خانواده کوسه‌های شنی (Odontaspididae):

»» خانواده کوسه‌های شنی، متعلق به راسته کوسه‌سانان (Lamniformes) هستند.

ریشه لغوی: از واژه یونانی odous به معنی دندان و واژه یونانی Aspidos به معنی سپر بزرگ

نام انگلیسی: Sand tigers

نام فارسی: کوسه‌های شنی

Odontaspididae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده کوسه‌های شنی، Odontaspididae:

 • پراکنش در اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام و آب‌های مرتبط
 • از آب‌های سرد تا معتدل و گرمسیر حضور دارند.
 • دارای 2 جنس و 4 گونه در آب‌های جهان
 • شکاف آبششی جلوی باله سینه‌ای باز می‌شود و معتمولا بزرگ است، اما به سطح پشتی سر نمی‌رسد.
 • چشم‌ها نسبتا کوچک
 • ساقه دمی بدون کیل جانبی
 • باله دمی نامتجانس با لوب شکمی تقریبا کوچک
 • تخمگذار زنده‌زا
 • جنین از کیسه زرده و سایر تولیدات مادر تغذیه می‌کند
 • اولین فسیل مربوط به کرتاسهء بالایی

 

• پراکنش کوسه‌های شنی در ایران:

در بعضی منابع از آب‌های ایران گزارش شده است.

• جنس‌های کوسه‌های شنی:

در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، دو جنس از خانواده شناسایی گردیده است (نیازمند بررسی):

 • 1. Carcharias
  2. Odontaspis

• گونه‌های کوسه‌های شنی ایران:

دو گونه از دو جنس فوق، در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان ایران به شرح جدول زیر گزارش شده است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام گونه کلیک کنید↓ 
1. Carcharias taurus
ببرکوسه شنی
2. Odontaspis ferox
کوسه شنی ریزدندان