تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده آرواره‌ماهیان
(Opistognathidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده آرواره‌ماهیان (Opistognathidae):

»» خانواده آرواره‌ماهیان، به راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه opisthe (یونانی)= پشت سر + gnathos (یونانی) = آرواره

نام انگلیسی: Jawfishes

نام فارسی: آرواره‌ماهیان

Opistognathidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده آرواره‌ماهیان Opistognathidae:

 • دریازی، پراکنش در غرب و مرکز اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و اقیانوس آرام
 • دارای 4 جنس و 83 گونه در سراسر جهان
 • دهان بزرگ
 • فلس‌های دایره‌ای و سر بدون فلس
 • باله‌های شکمی جلوتر از باله‌های سینه‌ای
 • باله پشتی پیوسته با 9-12 شعاع سخت
 • خط جانبی در قسمت بالا قرار دارد و در طول بخش پشتی پیش می‌رود و در میانه باله پشتی تمام می‌شود (یک گونه دو خط جانبی بالایی و شکمی دارد)
 • فاقد دندان کامی
 • اغلب ماهیان کوچکی هستند با دهان و سری بزرگ و بدن باریک و مخروطی
 • در لانه‌هایی در شن زندگی می‌کنند و بیشتر دم خود را داخل لانه می‌گذارند.
 • از بی‌مهرگان کفزی و پلانکتونی
 • تخمه‌گشایی در دهان

 

 

■ پراکنش آرواره‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده آرواره‌ماهیان در آب‌های ایران شناسایی شده است:

 • 1. Opistognathus

 

• گونه‌های آرواره‌ماهیان ایران: جنس فوق از خانواده آرواره‌ماهیان، در ایران دو گونه به شرح جدول زیر دارد:
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید↓


1. Opistognathus muscatensis
آرواره‌ماهی تنومند
2. Opistognathus nigromarginatus
آرواره‌ماهی لگام‌دار