تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده صندوق‌ماهیان
(Ostraciidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده صندوق‌ماهیان (Ostraciidae):

»» خانواده صندوق‌ماهیان، به راستهء چهاردندان‌سانان (Tetraodontiformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه ostrakon (یونانی)= پوسته، پوشش

نام انگلیسی: Boxfishes

نام فارسی: صندوق‌ماهیان، جعبه‌ماهیان

Ostraciidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده صندوق‌ماهیان ، Ostraciidae:

 • دریازی، ساکن اقیانوس اطلس، هند و آرام و آب‌های وابسته
 • دارای 7 جنس و 25 گونه در آب‌های جهان
 • ناحیه سرسینه استخوانی
 • فاقد اسکلت شکمی
 • فاقد خار در باله پشتی، و دارای 9-13 شعاع نرم در این باله
 • باله مخرجی دارای 9-13 شعاع نرم
 • معمولا دارای 18 مهره در ستون فقرات
 • سمی
 • غذا از بی‌مهرگان کفزی چسبیده و جلبک‌ها
 • دارای قلمرو
 • آرواره بالا غیرقابل انعطاف
 • تخمگذار با تخم‌های پلاژیک
 • حداکثر طول این خانواده 60 سانتیمتر
 • از نوزاد و تخم نگهداری نمی‌کنند.

 

■ پراکنش صندوق‌ماهیان در ایران:

• جنس‌های صندوق‌ماهیان ایران: دو جنس از خانواده صندوق‌ماهیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان شناسایی شده است:

 • 2. Ostracion > صندوق‌ماهی‌ها
 • 3. Tetrosomus

 

• گونه‌های صندوق‌ماهیان ایران: این خانواده در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، سه گونه به شرح جدول زیر دارد، با کلیک روی نام هرگونه، به صفحهء اختصاصی آن بروید ↓

1. Ostracion cubicus
جعبه‌ماهی زرد
2. Ostracion cyanurus
صندوق‌ماهی دم‌آبی
3. Tetrosomus gibbosus
برجک‌ماهی گوژپشت