تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده زمین‌کن‌ماهیان
(Platycephalidae)
 

 

■ مشخصات کلی خانواده زمین‌کن‌ماهیان (Platycephalidae):

»» خانواده زمین کن ماهیان به راسته عقرب‌ماهی‌سانان (Scorpaeniformes) تعلق دارند.

ریشه لغوی: یونانی>> Platys=پهن + Kephale=سر

نام انگلیسی: Flatheads

نام فارسی: زمین‌کن‌ماهیان، سرپهن‌ماهیان

Platycephalidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده زمین‌کن‌ماهیان، Platycephalidae:

 • تمرکز پراکنش در اقیانوس‌های هند و آرام.
 • دارای 18 جنس و 81 گونه در آب‌های جهان.
 • سر کم و بیش پهن و فشرده است و دارای تیغه‌های استخوانی است.
 • بدن دراز و قسمت قدامی کاملا فشرده است. بخش عقبی بدن استوانه‌ای می‌باشد.
 • دهان بزرگ بوده و فک پائینی نسبت به فک بالایی بیشتر جلو آمده است.
 • فکین دارای دندان‌های کرکی شکلی است که بصورت گروهی قرار گرفته‌اند.
 • چشم‌ها در بخش بالایی سر قرار دارند.
 • فلس‌ها از نوع شانه‌ای هستند.
 • باله شکمی عقبتر از پایه باله سینه‌ای.
 • باله پشتی اول دارای 6 تا 9 خار است که اولی کوچک است.
 • باله پشتی دوم دارای 11 تا 15 شعاع نرم است. این باله مقابل باله مخرجی قرار می‌گیرد.
 • باله سینه‌ای 16 تا 22 شعاع نرم دارد.
 • ماهیان کفزی هستند که عادت به کندن زمین دارند و بدن خود را بطور کامل به استثنای چشم‌ها زیر گل مدفون می‌کنند.
 • اغلب از سخت‌پوستان و ماهیان کوچک تغذیه می‌کنند.
 • در اعماق ده تا 300 متر دیده می‌شوند.
 • حداکثر طول آنها 110 سانتیمتر است.
 • گوشت آن‌ها مصرف غذایی دارد.
 • صید آنها بوسیله ترال کفروب امکان‌پذیر است.

 

 

• پراکنش زمین‌کن‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: شش جنس از خانواده زمین‌کن‌ماهیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

 • 1. Grammoplites
 • 2. Kumococius
 • 3. Platycephalus
 • 4 Rogadius
 • 5. Sorsogona
 • 6. Thysanophrys

 

• گونه‌ها: جنس‌های فوق، دارای 8 گونه به شرح جدول زیر در آب‌های ایران می‌باشند
◄ با کلیک روی نام هر گونه، اطلاعات بیشتر دریافت کنید↓

1. Grammoplites scaber
ماهی سرپهن زبر
2. Grammoplites suppositus
زمین‌کن خال‌باله
3. Kumococius rodericensis
سرپهن خاردار
4. Platycephalus indicus
زمین‌کن دم‌نواری
5. Rogadius pristiger
ماهی سرپهن تیغدار
6. Sorsogona prionota
ماهی سرپهن نیم‌خار
7. Sorsogona tuberculata
ماهی سرپهن تکمه‌ای
8. Thysanophrys celebica
ماهی سرپهن سلبس
 
تصاویر زیر بعضی از گونه‌های خانواده Platycephalidae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:
Cociella crocodilus >> سرپهن ماهی تمساح Cymbacephalus bosschei >> سرپهن ماهی چشم ریز Elates ransonnettii >> سرپهن ماهی کوتوله
Cociella crocodilus >> سرپهن ماهی تمساح Cymbacephalus bosschei >> سرپهن ماهی چشم ریز Elates ransonnettii >> سرپهن ماهی کوتوله
Inegocia harrisii >> سرپهن ماهی هریس Rogadius asper >> سرپهن دم زیتونی Thysanophrys chiltonae >> سرپهن پوزه دراز
Inegocia harrisii >> سرپهن ماهی هریس Rogadius asper >> سرپهن دم زیتونی Thysanophrys chiltonae >> سرپهن پوزه دراز