تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده اره‌کوسه‌ها
(Pristiophoridae)
 


■ مشخصات کلی خانواده اره‌کوسه‌ها (Pristiophoridae):

»» خانواده اره‌کوسه‌ها، به راستهء ارّه‌کوسه‌سانان (Pristiophoriformes) تعلق دارد.
◄ توجه: با خانوادهء ارّه‌ماهیان (Pristidae) اشتباه نشود.

ریشه لغوی: از واژه pristis (یونانی)= ارّه + pherein (یونانی): آوردن، حمل کردن

نام انگلیسی: Saw sharks

نام فارسی: اره‌کوسه‌ها ( با ارّه‌ماهیان اشتباه نشود)

Pristiophoridae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده اره‌کوسه‌ها ،Pristiophoridae:

  • دریازی، پراکنش در آفریقای جنوبی و استرالیا تا ژاپن
  • دارای 2 جنس و 8 گونه در جهان
  • پوزه کشیده شده و به شکل یک تیغه با دندان‌های کوچک و بزرگ فرورفته در هم در آمده است
  • یک سبیلک بزرگ در هر طرف پوزه
  • پنج یا شش شکاف آبششی روی طرفین سر
  • دو باله پشتی فاقد خار و بدون باله مخرجی
  • تخمگذار زنده زا که جنین از کیسه زرده تغذیه می‌کند
  • اولین فسیل در دوره کرتاسه بالایی

 

■ پراکنش اره‌کوسه‌ها در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده اره‌کوسه‌ها در آب‌های ایران شناسایی شده است:

  • 1. Pristiophorus > جنس اره‌کوسه

 

• گونه‌ها: خانواده اره‌کوسه‌ها در ایران یک گونه به شرح جدول زیر دارد:
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید↓


1. Pristiophorus nancyae
اره‌کوسه کوتوله آفریقایی