تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کوسهماهیان سرچکشی
(Sphyrnidae)
 


 

■ مشخصات کلی خانواده کوسه‌ماهیان سرچکشی (Sphyrnidae):

»» خانواده کوسه‌ماهیان سرچکشی، عضو راسته درنده‌کوسه‌سانان (Carcharhiniformes) هستند.

ریشه لغوی: یونانی> Sphyra=چکش

نام انگلیسی: Hammerhead, bonnethead, Scoophead

نام فارسی: کوسه ماهیان سرچکشی

Sphyrnidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده Sphyrnidae:

 • ساکن مناطق ساحلی دریا بوده و گاه در آب‌های لب شور هم دیده می‌شوند.
 • در سطح آب‌های جهان دارای 2 جنس و 10 گونه است.
 • بدن دوکی شکل است.
 • پراکنش این خانواده در کل آب‌های جهان بویژه آب‌های گرم است.
 • انتهای سر از دو طرف پهن شده و چشم‌ها و حفره های بویایی روی آن بوده و بزرگتر از کوسه‌های دیگر است. احتمال میرود این بیرون زدگی طرفین سر منجر به افزایش قدرت حسگری کوسه می‌شود.
 • فاقد حفره های اسپیراکل.
 • چشم‌ها دارای پلک سوم.
 • دوباله پشتی دارند که باله اول بلندتر و بخش ابتدایی قاعده آن در امتداد بخش عقبی قاعده باله شکمی است. دومین باله پشتی خیلی کوچکتر از باله اول است.
 • تا عمق زیر 300 متری دیده می‌شوند.
 • حداکثر طول آنها به 4.5 متر در گونه Sphyrna tudes می رسد.
 • گستره وسیعی از غذا ها را مصرف می‌کنند از جمله ماهیان استخوانی، نرم آبشش داران(Elasmobranchii), سرپایان، سخت پوستان و بسیاری دیگر.
 • زنده زا بوده، و 15 تا 35 و گاه 37 جنین تولید می‌کنند. نوزادان کامل دارند.
 • برای انسان خطرناکند.
 • گوشت آن بصورت تازه، دودی و نمک زده مصرف می‌شود. همچنین از روغن کبد آن نیز به دلیل دارا بودن ویتامین A استفاده می‌شود.

 

 

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: دو حنس از خانواده کوسه‌ماهیان سرچکشی در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

 • 1. Eusphyra > خوش‌چکش‌ها
 • 2. Sphyrna

 

• گونه‌های کوسه‌ماهیان سرچکشی در ایران: از دو جنس فوق، 4 گونهء زیر در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده‌اند. (گونه‌های با زمینه سیاه، تکمیل اطلاعات شده ‌اند و با کلیک روی آن‌ها اطلاعات بیشتری می‌گیرید)

1. Eusphyra blochii
کوسه سرچکشی بال سر
2. Sphyrna lewini
کوسه سرچکشی مضرس
3. Sphyrna mokarran
کوسه سرچکشی بزرگ
4. Sphyrna zygaena
کوسه سرچکشی نرم
   
تصاویر زیر بعضی از گونه‌های خانواده Sphyrnidae را در آب‌های خارج از ایران نشان می‌دهد:

Sphyrna corona >> کوسه ماهی نقابدار Sphyrna media Sphyrna mokarran >> سرچکشی بزرگ
Sphyrna corona >> کوسه ماهی نقابدار Sphyrna media Sphyrna mokarran >> سرچکشی بزرگ
Sphyrna tiburo >> کوسه کلاهدار Sphyrna tudes >> سرچکشی چشم ریز Sphyrna zygaena >> سرچکشی نرم
Sphyrna tiburo >> کوسه کلاهدار Sphyrna tudes >> سرچکشی چشم ریز Sphyrna zygaena >> سرچکشی نرم