تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده اژدها ماهیان کماندار
(Stomiidae)


■ مشخصات کلی خانواده اژدهاماهیان کمان‌دار یا لق‌دهانان (Stomiidae):

»» خانواده اژدهاماهیان کمان‌دار یا لق‌دهانان، به راسته اژدهاماهی‌سانان (Stomiiformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه stoma (یونانی) = دهان

نام انگلیسی: Barbeled dragonfishes

نام فارسی:اژدهاماهیان کمان‌دار / لق‌دهانان

Stomiidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده لق‌دهانان Stomiidae:

  • دریازی، پراکنش در اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام و آب‌های وابسته.
  • دارای 28 جنس و 303 گونه در سراسر جهان
  • بالغین جارویی آبششی (Gill Raker) واقعی ندارند
  • یک استخوان زیرچشمی
  • یک استخوان فوق فکی یا فاقد آن
  • اندام نوربر بدون مجرا
  • بیشتر دارای سبیلک
  • بیشتر دارای رنگ تیره هستند
  • از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کنند.

■ پراکنش لق‌دهانان یا اژدهاماهیان کماندار در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده اژدهاماهیان کمان‌دار یا لق‌دهانان در آب‌های ایران شناسایی شده است:

  • 1. Chauliodus

 

• گونه‌ها: جنس فوق از خانواده اژدهاماهیان کمان‌دار یا لق‌دهانان، در ایران یک گونه به شرح جدول زیر دارد:
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید↓


1. Chauliodus sloani
افعی‌ماهی اسلون