تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کوسه‌های تازی
(Triakidae )
 


 

■ مشخصات کلی خانواده کوسه‌های تازی یا سگ‌کوسه‌ماهیان (Triakidae):

»» خانواده سگ‌کوسه‌ماهیان، عضو راسته زمین‌کوسه‌سانان یا درنده‌کوسه‌سانان (Carcharhiniformes) است.

ریشه لغوی: یونانی >> triakis = سه، سه‌تایی، سه‌گانه

نام انگلیسی: Houndsharks

نام فارسی : سگ‌کوسه‌ها، کوسه‌های تازی

Triakidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سگ‌کوسه‌ماهیان، Triakidae:

 • کوسه‌هایی کوچک تا متوسط
 • دارای 9 جنس و 46 گونه در سراسر جهان
 • ساکن آب‌های شور
 • کم تحرک
 • چشم‌های بیضی افقی با امکان پلک زدن
 • دوباله بزرگ و بدون شعاع پشتی و یک باله مخرجی
 • پایه باله پشتی اول، جلوتر از پایه باله شکمی
 • حاضر در کلیه آب‌های ساحلی گرمسیری و معتدله جهان
 • بیشتر از بی‌مهرگان و ماهیان کف یا میانه تودهء آبی استفاده می‌کنند

 

 

■ پراکنش کوسه‌های تازی یا سگ‌کوسه‌ها در ایران:

جنس‌ها: در آب‌های جنوب ایران، دارای چهار جنس است:

 • 1. Galeorhinus
 • 1. Hypogaleus
 • 2. Iago
 • 3. Mustelus

گونه‌های سگ‌کوسه‌ها در آب‌های ایران: چهار جنس فوق، دارای 4 گونه به شرح جدول زیر هستند.
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه اختصاصی آنها بروی ↓


1. Galeorhinus galeus
کوسه گله‌ای
2. Hypogaleus hyugaensis
سگ‌کوسه نوک‌سیاه
3. Iago omanensis
سگ‌کوسه چشم‌درشت
4. Mustelus mosis
سگ‌کوسه عرب
   
تصاویر زیر، بعضی از گونه‌های خانواده Triakidae در نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد:
Galeorhinus galeus Mustelus canis Mustelus mosis
Galeorhinus galeus Mustelus canis Mustelus mosis