تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده شن‌رانان
(Trichonotidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده شن‌رانان (Trichonotidae):

»» خانواده شن‌رانان، به راستهء زهرماهی‌سانان (Trachiniformes) تعلق دارد. اما بعضی از پژوهشگران راسته Trachiniformes را یک زیرراسته به نام Trachinoidei از راستهء سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) می‌دانند.

ریشه لغوی: از واژه thrix, -ikos (یونانی)= مو + noton (یونانی): پشت

نام انگلیسی: Sanddivers

نام فارسی: شن‌رانان (با شن‌نشین‌ها اشتباه نشود)

Trichonotidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده شن‌رانان ،Trichonotidae:

 • دریازی، پراکنش در مناطق هند و غرب آرام
 • دارای 1 جنس و 10 گونه در جهان است.
 • فک پایینی بیرون زده است
 • باله پشتی با شعاع‌هایی قدامی که معمولا در نرها گسترش یافته است
 • باله شکمی یک شعاع سخت دارد و 5 شعاع نرم
 • خط جانبی در میانهء پهلوها قرار دارد
 • شکاف عمیق V شکل در لبهء خلفی فلس‌های روی خط جانبی
 • بصورت گروهی در آب‌های کم‌عمق زنگی می‌کند
 • از زئوپلانکتون‌ها تغذیه می‌نماید
 • در هنگام خطر به داخل شن شیرجه می‌زند
 • در مورد تخمریزی اطلاعاتی در دست نیست اما احتمالا از تخم مراقبت نمی‌کند

 

■ پراکنش شن‌رانان در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده شن‌رانان در آب‌های ایران شناسایی شده است:

 • 1.Trichonotus

 

• گونه‌ها: خانواده شن‌رانان در ایران شش گونه به شرح جدول زیر دارد:
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید↓


1. Trichonotus arabicus
شن‌ران عربی