تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده بادبانی‌بالگان
(Veliferidae)


■ مشخصات کلی خانواده بادبانی‌بالگان یا ماه‌ماهیان باله‌بادبانی (Veliferidae):

»» خانواده بادبانی‌بالگان یا ماه‌ماهیان باله‌بادبانی، جزو راسته دهان‌گردماهی‌سانان (Lampridiformes) هستند.

ریشه لغوی: از واژه‌های velum (لاتین)= بادبان + fero (لاتین)= حمل کردن: ماهی حامل بادبان

نام انگلیسی: Velifers, Sailfin moonfishes

نام فارسی: ماه‌ماهیان باله‌بادبانی ، بادبانی‌بالگان

Veliferidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده بادبانی‌بالگان، Veliferidae:

 • خانواده‌ای دریازی
 • پراکنش در اقیانوس هند و غرب و میانه اقیانوس آرام
 • معمولا در آب‌های ساحلی زیر صد متری زندگی می‌کنند.
 • دارای 2 جنس و 2 گونه در آب‌های جهان
 • بدن فشرده و مرتفع
 • باله شکمی 8 یا 9 شعاع دارد
 • باله پشتی و مخرجی بلند است
 • کیسه شنا تا بعد از مخرج امتداد دارد
 • اشعه‌های آبششی 6 عدد
 • مجموع مهره‌های ستون فقرات 33 یا 34 عدد
 • به نسبت سایر اعضای راسته، بدن کوچک‌تر و گردتر دارند.
 • از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کنند.

 

 

■ پراکنش بادبانی‌بالگان در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده بادبانی‌بالگان در آب‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

 • 1. Velifer

 

 

• گونه‌های بادبانی‌بالگان ایران: از جنس‌ فوق در آب‌های ایران یک گونه به شرح جدول زیر مشاهده شده است.
◄ برای مشاهدهء جزئیات اطلاعات هر گونه، روی نام آن کلیک کنید


1. Velifer hypselopterus
ماهی باله‌بادبانی