تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده پیچنده‌ماهیان
(Xenisthmidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده پیچنده‌ماهیان (Xenisthmidae یا Eleotridae):

»» خانواده پیچنده‌ماهیان، جزو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) هستند.

ریشه لغوی: از واژه‌های xenos (یونانی)= عجیب و کمیاب + isthmos =گلو، مجرای نازک

نام انگلیسی: Collared wrigglers

نام فارسی: پیچنده‌ماهیان

Xenisthmidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده پیچنده‌ماهیان، Xenisthmidae:

  • دریای، ساکن منطقه اقیانوس‌های هند و آرام
  • دارای 6 جنس و 15 گونه در آب‌های جهان
  • ماهیانی کوچک هستند و اغلب زیر 2.5 سانتیمتر طول استاندارد آن‌هاست
  • روی بسترهای شنی نزدیک ساحل حضور دارند.

 

 

■ پراکنش پیچنده‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده پیچنده‌ماهیان در آب‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

  • 1. Xenisthmus

 

 

• گونه‌های پیچنده‌ماهیان ایران: از جنس‌ فوق در آب‌های ایران یک گونه به شرح جدول زیر مشاهده شده است.
◄ برای مشاهدهء جزئیات اطلاعات هر گونه، روی نام آن کلیک کنید

1. Xenisthmus balius
ماهی پیچنده کک‌مکی