تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده پیچنده‌ماهیان
(Xenisthmidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده پیچنده‌ماهیان (Xenisthmidae یا Eleotridae):

»» خانواده پیچنده‌ماهیان، جزو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) هستند.

ریشه لغوی: از واژه‌های xenos (یونانی)= عجیب و کمیاب + isthmos =گلو، مجرای نازک

نام انگلیسی: Collared wrigglers

نام فارسی: پیچنده‌ماهیان

Xenisthmidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده پیچنده‌ماهیان، Xenisthmidae:

  • دریای، ساکن منطقه اقیانوس‌های هند و آرام
  • دارای 6 جنس و 15 گونه در آب‌های جهان
  • ماهیانی کوچک هستند و اغلب زیر 2.5 سانتیمتر طول استاندارد آن‌هاست
  • روی بسترهای شنی نزدیک ساحل حضور دارند.

 

 

■ پراکنش پیچنده‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده پیچنده‌ماهیان در آب‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

  • 1. Xenisthmus

 

 

• گونه‌های پیچنده‌ماهیان ایران: از جنس‌ فوق در آب‌های ایران یک گونه به شرح جدول زیر مشاهده شده است.
لازم به ذکر است این گونه در بعضی منابع در خانواده گاوماهیان خواب‌آلود (Eleotridae) قرار گرفته است.
◄ برای مشاهدهء جزئیات اطلاعات هر گونه، روی نام آن کلیک کنید

1. Xenisthmus balius
ماهی پیچنده کک‌مکی