تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
شانک خاورمیانه‌ای
( Acanthopagrus randalli )
 
شانک خاورمیانه‌ای


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده شانک‌ماهیان گونه شانک خاورمیانه‌ای

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Acanthopagrus randalli Iwatsuki & Carpenter, 2009 ه
:: نام فارسی و محلی ایران: شانک خاورمیانه‌ای، شانک سیاه خاورمیانه‌ای

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Percoidei (زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران)
Family: Sparidae (خانواده: شانک‌ماهیان) (En: Porgies)
Genus: Acanthopagrus
Species: Acanthopagrus randalli (گونه: شانک خاورمیانه‌ای)

:: نام انگلیسی: Middle East Black Seabream
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Acanthopagrus از واژه‌های Akantha (یونانی)= خار + pagros (یونانی)= نوعی ماهی / randalli: از نام جان رندال، یکی از بزرگترین ماهی‌شناسان تاریخ

■ کشورهای محل زندگی شانک خاورمیانه‌ای
• گزارش‌شده از آب‌های ایران و کشورهای دیگر جهان از جمله:
بحرین، عراق، کویت، عمان، قطر، پاکستان، عربستان، امارات

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده شانک خاورمیانه‌ای
• بومی فقط در خلیج فارس و دریای عمان.

■ ویژگی‌های زیستگاه شانک خاورمیانه‌ای
دریازی، بستر و دور از بستر
ساکن آب‌های گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک شانک خاورمیانه‌ای

• شکل بدن: باله پشتی دارای 11 شعاع سخت و 11 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 8 شعاع نرم | بدن فشرده | دهان کمی مورّب، استخوان فکی به زیر میانهء چشم و بالاتر رسیده و کمی بزرگتر از قطر چشم است. | در آرواره‌ها 3 تا 5 ردیف دندان دارد، در بالا 6 یا 7 دندان خمیدهء سگ‌سان و در پایین 6 تا دارد. دارای دندان‌های آسیاب پیشرفته است که تقریبا هم اندازه هستند | روی سرپوش آبششی دارای فلس |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 32.2 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: برای انسان بی‌خطر است.
• سایر توضیحات: اطلاعات اندکی از این ماهی وجود دارد.

■ تولیدمثل شانک خاورمیانه‌ای

-

■ صید شانک خاورمیانه‌ای

-

■ ارزش‌های اقتصادی شانک خاورمیانه‌ای

دارای ارزش صید تجاری است.

وضعیت ذخایر شانک خاورمیانه‌ای

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "اطلاعات ناکافی" (DD) است.

■ بهداشت و بیماری‌های شانک خاورمیانه‌ای

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از ماهی شانک خاورمیانه‌ای:

شانک خاورمیانه‌ای شانک خاورمیانه‌ای شانک خاورمیانه‌ای
شانک خاورمیانه‌ای شانک خاورمیانه‌ای پراکنش شانک خاورمیانه‌ای
شانک خاورمیانه‌ای    
مقایسهء باله مخرجی شانک خاورمیانه‌ای و سه گونهء دیگر این جنس    
فیلم‌هایی از شانک خاورمیانه‌ای
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Sparidae: شانک‌ماهیان

گونه Acanthopagrus latus : شانک زردباله
گونه Acanthopagrus sheim : شانک خاورمیانه‌ای منقوط
گونه Acanthopagrus arabicus: شانک خاورمیانه‌ایء عربی
گونه Acanthopagrus bifasciatus: شانک دو نواری

گونه Crenidens crenidens : سیم دندان‌نما