تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
رامک سربزرگ
(Aetobatus flagellum)
 
رامک سربزرگ


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده رامک‌ماهیان گونه رامک سربزرگ

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Aetobatus flagellum (Bloch & Schneider, 1801)j

:: نام فارسی و محلی ایران: رامک سربزرگ، رامک‌ماهی قهوه‌ای
• اسامی محلی »

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Chondrichthyes (رده: غضروف‌ماهیان)
Subclass: Elasmobranchii (زیررده: نرم‌آبشش‌داران)
Superorder: Batoidea (بالاراسته: پرتوماهی)
Order: Myliobatiformes (راسته: لقمه‌ماهی‌سانان)
Superfamily: Dasyatoidea
Family: Myliobatidae (خانواده: رامک‌ماهیان) (En: Eagle and manta rays)
Subfamily: Myliobatinae
Genus: Aetobatus
Species: Aetobatus flagellum (گونه: رامک سربزرگ)

:: نام انگلیسی: Longheaded eagle ray و نیز: Plain eagleray
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Raja flagellum
:: ریشه لغوی: Aetomylaeus: از واژه‌های aetos (یونانی)= عقاب + batis, batidos (یونانی) = سفره‌ماهی

■ کشورهای محل زندگی رامک سربزرگ
• گزارش‌شده از آب‌های ایران و نیز:
آسیا: هند، هنگ کنگ، چین، اندونزی، تایوان، ویتنام
آفریقا: سنگال

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده رامک سربزرگ
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان ، و نیز:
اقیانوس اطلس، دریای شرق چین، اقینوس هند، دریای اندونزی، اقیانوس آرام، دریای سرخ، دریای جنوبی چین

■ ویژگی‌های زیستگاه رامک سربزرگ
دریازی و نیز آب‌های لب‌شور. در بستر و دور از بستر زندگی می‌کند. چندمهاجرتی
ساکن آب‌های گرمسیری
ساکن آب‌های ساحلی. اغلب در آب‌های لب‌شور هم دیده می‌شود.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک رامک سربزرگ

• شکل بدن: رنگ بدن یکدست قهوه‌ای یا قهوه‌ای سبزفام، در شکم سفید. بخش پشتی بدون نقطه و حلقه | لوب منقاری بلند، بویژه در نرهای بالغ، و کمی نوک تیز | دیسک اصلی بدن پهن و کوتاه، طول آن 55-70 درصد عرض دیسک است. | باله‌های سینه‌ای از زیر چشم به سر می‌تچسبند، حاشیهء خلفی کمی مقعر، بخش عقبی آزاد و گرد. | حفره اسپیراکل بزرگ | دهان درناحیه شکمی | پردهء بویایی بزرگ | دندان صفحه‌ای در یک ردیف منفرد،. دندان‌های پایینی مخروطی |
• اندازه: حداکثر عرض دیسک 72 سانتیمتر است. بیشترین وزن 13.9 کیلوگرم است. بیشترین طول کل 126 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا: احتمالا از جانوران کفزی.
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان. تحقیقات در ایران، نشان داده که خار دمی این گونه فاقد زهر است.
• سایر توضیحات: اطلاعاتی که از این گونه داریم کم است.

■ تولیدمثل رامک سربزرگ

تخمگذار زنده زا، بدون جفت. جنین ابتدا توسط کیسه زرده و بعد از مواد مغذی بدن مادر با جذب غیر مستقیم از مایع جنینی غنی با مخاط، چربی یا پروتئین از طریق ساختارهای ویژه تغذیه می‌شود.
احتمالا مثل همه اعضای این خانواده، هماوری پایین دارد.

■ صید رامک سربزرگ

گاهی با تورهای ترال کفروب و تورهای گوشگیر ساحلی صید می‌شود.

■ ارزش‌های اقتصادی رامک سربزرگ

رامک سربزرگ ارزش تجاری کمی دارد. با وجود مصرف خوراکی، به دلیل کمیاب بودن جایگان خاصی در صیادی ندارد.
قابل نگهداری در آکواریوم‌های عمومی.

وضعیت ذخایر رامک سربزرگ

در سیاههء قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "در معرض خطر" (EN) است.

■ بهداشت و بیماری‌های رامک سربزرگ

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از رامک سربزرگ:

رامک سربزرگ رامک سربزرگ رامک سربزرگ
رامک سربزرگ
جنس ماده
رامک سربزرگ پراکنش رامک سربزرگ
رامک سربزرگ رامک سربزرگ رامک سربزرگ
ترسیمی از رامک سربزرگ رامک سربزرگ
نر جوان
نمای نزدیک سر رامک سربزرگ
رامک سربزرگ رامک سربزرگ رامک سربزرگ
سطح شکمی رامک سربزرگ خار دمی رامک سربزرگ صید رامک سربزرگ
فیلم‌هایی از رامک سربزرگ
 
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Myliobatidae: رامک‌ماهیان

گونه Aetobatus narinari : رامک خالدار

گونه Aetomylaeus maculatus : رامک مخطط