تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی
( Callionymus carebares )
 
بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده بچه‌اژدهاماهیان گونه بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Callionymus carebares Alcock, 1890 j
:: نام فارسی و محلی ایران: بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی،-

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان) [بعضی منابع: Callionymiformes]
Suborder: Callionymoidei (زیرراسته: بچه‌اژدهاماهی‌واران)
Family: Callionymidae (خانواده: بچه‌اژدها‌ماهیان) (En: Dragonets)
Genus: Callionymus (جنس: کالیونیموس)
Species: Callionymus carebares (گونه: بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی)

:: نام انگلیسی: Indian deepwater dragonet -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Callionymus: از واژه kallion (یونانی) ، تفضیلی کلمه kallos بمعنی زیبا + onyma: اسم

■ کشورهای محل زندگی بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
آسیا: بحرین، هند، کویت، عمان، پاکستان، قطر، عربستان، تایلند، امارات، یمن
آفریقا: موزامبیک

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
دریای آندامان، دریای عرب، خلیج بنگال، خلیج عدن، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی
دریازی، بستر نواحی عمیق
در عمق 135 تا 330 متری دیده می‌شود
روی شن و گل بستر زندگی می‌کند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 4 شعاع سخت و 9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 8 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 19-23 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | بدن کشیده |
• اندازه: حداکثر طول کل 18 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: بی‌مهرگان کفزی کوچک
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی

تفاوت‌هایی بین نر و ماده وجود دارد.

■ صید بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی

-

■ ارزش‌های اقتصادی بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی

-

⧠ وضعیت ذخایر بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی

-

○ تصاویر و فیلم از بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی:

بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی
بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی پراکنش بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی
فیلم‌هایی از بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Callionymidae: بچه اژدها ماهیان

گونه Callionymus hindsii: بچه‌اژدهای هیندز
گونه Callionymus persicus: کالیونیموس ایرانی
گونه Callionymus margaretae: بچه‌اژدهای مارگارت

گونه Diplogrammus pygmaeus: بچه‌اژدهای کوتوله