تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
بچه‌اژدهای سرکوچک
( Callionymus erythraeus )
 
بچه‌اژدهای سرکوچک


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده بچه‌اژدهاماهیان گونه بچه‌اژدهای سرکوچک

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Callionymus erythraeus Ninni, 1934 j
:: نام فارسی و محلی ایران: بچه‌اژدهای سرکوچک،-

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان) [بعضی منابع: Callionymiformes]
Suborder: Callionymoidei (زیرراسته: بچه‌اژدهاماهی‌واران)
Family: Callionymidae (خانواده: بچه‌اژدها‌ماهیان) (En: Dragonets)
Genus: Callionymus (جنس: کالیونیموس)
Species: Callionymus erythraeus (گونه: بچه‌اژدهای سرکوچک)

:: نام انگلیسی: Smallhead dragonet -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: حضروم ،
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Callionymus: از واژه kallion (یونانی) ، تفضیلی کلمه kallos بمعنی زیبا + onyma: اسم

■ کشورهای محل زندگی بچه‌اژدهای سرکوچک
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
بحرین، هند، کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده بچه‌اژدهای سرکوچک
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
دریای عرب، اقیانوس هند، دریای سرخ

■ ویژگی‌های زیستگاه بچه‌اژدهای سرکوچک
دریازی، کفزی
در عمق 1 تا 10 متری دیده می‌شود.
ساکن نواحی گرمسیری.
روی بسترهای شن و گل و کمی صخره زندگی می‌کند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک بچه‌اژدهای سرکوچک

• شکل بدن: باله پشتی دارای 4 شعاع سخت و 9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 8 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 17-21 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله دمی گرد | بدن کشیده
• اندازه: حداکثر طول کل 10 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل بچه‌اژدهای سرکوچک

تفاوت‌هایی بین نر و ماده وجود دارد.

■ صید بچه‌اژدهای سرکوچک

-

■ ارزش‌های اقتصادی بچه‌اژدهای سرکوچک

⧠ وضعیت ذخایر بچه‌اژدهای سرکوچک

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های بچه‌اژدهای سرکوچک

-

○ تصاویر و فیلم از بچه‌اژدهای سرکوچک:

بچه‌اژدهای سرکوچک بچه‌اژدهای سرکوچک بچه‌اژدهای سرکوچک
بچه‌اژدهای سرکوچک بچه‌اژدهای سرکوچک پراکنش بچه‌اژدهای سرکوچک
بچه‌اژدهای سرکوچک بچه‌اژدهای سرکوچک بچه‌اژدهای سرکوچک
ترسیمی از بچه‌اژدهای سرکوچک بچه‌اژدهای سرکوچک بچه‌اژدهای سرکوچک از نماهای مختلف
فیلم‌هایی از بچه‌اژدهای سرکوچک
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Callionymidae: بچه اژدها ماهیان

گونه Callionymus persicus: کالیونیموس ایرانی
گونه Callionymus margaretae: بچه‌اژدهای مارگارت

گونه Diplogrammus pygmaeus: بچه‌اژدهای کوتوله