تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گاوماهی کوتوله منقوط
(Eviota guttata)
 
گاوماهی کوتوله منقوط


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی کوتوله منقوط

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Eviota guttata Lachner & Karnella, 1978 0
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی کوتوله منقوط
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته گاو‌ماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae (زیرخانواده: گاوماهیان اصلی)
Genus: Eviota
Species: Eviota guttata (گونه: گاوماهی کوتوله منقوط)

:: نام انگلیسی: Spotted dwarfgoby و نیز Green pygmy-goby, Spotted pygmy goby
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Eviota albolineata
:: ریشه لغوی:Eviota از واژه‌های eu (لاتین)= واقعی + iota (لاتین)= ریز مجموعا به معنی بسیار کوچک

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی کوتوله منقوط
• گزارش‌شده از آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
اسیا: فلسطین، اردن، مالدیو، عمان، عربستان
آفریقا: مصر، اریتره
احتمال وجود در بحرین، اندونزی، ژاپن، فیلیپین، قطر، امارات، ویتنام،
ساموآ، استرالیا، پالائو، پابوآ گینه نو و...

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی کوتوله منقوط
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
خلیج عقبه، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی کوتوله منقوط
دریازی و در مجاورت صخره‌های مرجانی
در عمق 1 تا 15 متری مشاهده شده است.
ساکن نواحی گرمسیری
ساکن آبسنگ‌های کم‌عمق ساحلی باترکیب مرجان و جلبک.
مختصات جغرافیایی:-

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی کوتوله منقوط

• شکل بدن: باله پشتی مجموعا دارای 6-7 شعاع سخت و 8-9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 8-9 شعاع نرم | نقاط سیاه در طرفین و زیر سر که میزان آن در نمونه‌های مختلف فرق دارد
• اندازه: حداکثر طول کل 3.2 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی کوتوله منقوط

-

■ صید گاوماهی کوتوله منقوط

-

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی کوتوله منقوط

فاقد ارزش صید تجاری.

⧠ وضعیت ذخایر گاوماهی کوتوله منقوط

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی کوتوله منقوط

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از گاوماهی کوتوله منقوط:

گاوماهی کوتوله منقوط گاوماهی کوتوله منقوط گاوماهی کوتوله منقوط
گاوماهی کوتوله منقوط گاوماهی کوتوله منقوط پراکنش گاوماهی کوتوله منقوط
گاوماهی کوتوله منقوط گاوماهی کوتوله منقوط گاوماهی کوتوله منقوط
گاوماهی کوتوله منقوط گاوماهی کوتوله منقوط گاوماهی کوتوله منقوط
گاوماهی کوتوله منقوط گاوماهی کوتوله منقوط گاوماهی کوتوله منقوط
گاوماهی کوتوله منقوط گاوماهی کوتوله منقوط گاوماهی کوتوله منقوط
فیلم‌هایی از گاوماهی کوتوله منقوط
 
   
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae : گاوماهیان خلیج فارس و دریای عمان

گونه Eviota sebreei : گاوماهی کوتوله سبری
گونه Eviota prasina: گاوماهی کوتوله سبز
گونه Eviota pardalota : گاوماهی کوتوله پلنگی

گونه Periophthalmus waltoni، گل‌خورک