تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گاوماهی مشبّک
(Gobiodon reticulatus)
 
گاوماهی مشبّک


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی مشبّک

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Gobiodon reticulatus Playfair, 1867 I
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی مشبّک،
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته گاو‌ماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae (زیرخانواده: گاوماهیان اصلی)
Genus: Gobiodon
Species: Gobiodon reticulatus (گونه: گاوماهی مشبّک)

:: نام انگلیسی: Reticulate goby -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Gobiodonاز واژه‌های gobius (لاتین) = گاوماهی + odous (یونانی)= دندان

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی مشبّک
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
اردن، عمان، یمن

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی مشبّک
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
دریای عرب، خلیج عدن، خلیج عقبه، اقیانوس هند، دریای سرخ

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی مشبّک
دریازی، مجاور مرجان‌ها
ساکن آب‌های گرمسیری
روی مرجان‌های زنده زندگی می‌کند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی مشبّک

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع سخت و 10-12 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 9 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 19-21 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله دمی گرد | باله‌های شکمی متصل و کاسه‌ای شکل | بدن دوکی‌شکل
• اندازه: حداکثر طول کل 2.1 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی مشبّک

-

■ صید گاوماهی مشبّک

-

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی مشبّک

فاقد ارزش صید تجاری.

⧠ وضعیت ذخایر گاوماهی مشبّک

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی مشبّک

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از گاوماهی مشبّک:

گاوماهی مشبّک گاوماهی مشبّک گاوماهی مشبّک
گاوماهی مشبّک پراکنش گاوماهی مشبّک گاوماهی مشبّک
گاوماهی مشبّک گاوماهی مشبّک گاوماهی مشبّک
گاوماهی مشبّک گاوماهی مشبّک گاوماهی مشبّک
فیلم‌هایی از گاوماهی مشبّک
 
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae , گاوماهیان خلیج فارس و دریای عمان
خانواده Gobiidae : گاوماهیان دریای خزر

گونه Gobiodon citrinus، گاوماهی سمّی
گونه Acentrogobius dayi , گاوماهی دی