تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
زمردماهی خط‌نازک
( Halichoeres leptotaenia )
 
زمرّدماهی خط‌نازک


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده زمردماهیان گونه زمرّدماهی خط‌نازک

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Halichoeres leptotaenia Randall & Earle, 1994
:: نام فارسی و محلی ایران: زمردماهی خط‌نازک،-

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Labroidei (زیرراسته: زمردماهی‌واران)
Family: Labridae (خانواده: زمردماهیان) (En: Wrasses)
Subfamily: Corinae
Genus: Halichoeres
Species: Halichoeres leptotaenia (گونه: زمرّدماهی خط‌نازک)

:: نام انگلیسی: Thinstripe Wrasse
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی علمی مترادف قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Halichoeres از واژه als, alis (یونانی) = نمک + choiros (یونانی)= خوک

■ کشورهای محل زندگی زمردماهی خط‌نازک
• فهرست‌شده در ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و کشورهای دیگر از جمله:
کویت، عمان، قطر، عربستان، بحرین، امارات

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده زمردماهی خط‌نازک
بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه زمردماهی خط‌نازک
دریازی، نزدیک بستر.
در عمق 2 تا 15 متری مشاهده شده است.
ساکن آب‌های گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک زمردماهی خط‌نازک

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 10.4 سانتیمتر و میانگین آن 8.7 سانتیمتر است.
• طول عمر:
-
• غذا: بیمهرگان
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: ماهی کمیابی است.

■ تولیدمثل زمردماهی خط‌نازک

تخم‌گذار. جفت‌ها مجزا
در اندازه 7 سانتیمتری بالغ هستند

■ صید زمردماهی خط‌نازک

 

■ ارزش‌های اقتصادی زمردماهی خط‌نازک

ارزش صید تجاری کمی دارد.
به عنوان گونه آکواریومی مطرح است.

وضعیت ذخایر زمردماهی خط‌نازک

در خط‌نازکه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های زمردماهی خط‌نازک


○ تصاویر و فیلم از زمردماهی خط‌نازک:

زمردماهی خط‌نازک زمردماهی خط‌نازک زمردماهی خط‌نازک
زمردماهی خط‌نازک
زمردماهی خط‌نازک پراکنش زمردماهی خط‌نازک
زمردماهی خط‌نازک زمردماهی خط‌نازک زمردماهی خط‌نازک
ترسیمی از زمردماهی خط‌نازک
زمردماهی خط‌نازک
زمردماهی خط‌نازک
فیلم‌هایی از زمردماهی خط‌نازک
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Labridae : زمردماهیان

گونه Halichoeres marginatus: زمردماهی سیاه
گونه Halichoeres zeylonicus: زمردماهی زرین‌خط
گونه Halichoeres nigrescens : زمردماهی باله‌حبابی
گونه Halichoeres stigmaticus : زمردماهی لکه‌نعلی

گونه Iniistius pavo : زمردماهی طاووس