تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
زمرّدماهی لکه‌نعلی
( Halichoeres stigmaticus )
 
زمرّدماهی لکه‌نعلی


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده زمردماهیان گونه زمرّدماهی لکه‌نعلی

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Halichoeres stigmaticus Randall & Smith, 1982
:: نام فارسی و محلی ایران: زمرّدماهی لکه‌نعلی،-

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Labroidei (زیرراسته: زمردماهی‌واران)
Family: Labridae (خانواده: زمردماهیان) (En: Wrasses)
Subfamily: Corinae
Genus: Halichoeres
Species: Halichoeres stigmaticus (گونه: زمرّدماهی لکه‌نعلی)

:: نام انگلیسی: U-spot wrasse -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی علمی مترادف قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Halichoeres از واژه als, alis (یونانی) = نمک + choiros (یونانی)= خوک

■ کشورهای محل زندگی زمرّدماهی لکه‌نعلی
• فهرست‌شده در ماهیان آب‌های ایران (IUCN) و کشورهای دیگر منطقه از جمله:
بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده زمرّدماهی لکه‌نعلی
بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
دریای عرب، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه زمرّدماهی لکه‌نعلی
دریازی، نزدیک مرجان‌ها
در عمق 3 تا 25 متری مشاهده شده است
ساکن آب‌های گرمسیری با میانگین دمای 28.2 درجه سانتیگراد

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک زمرّدماهی لکه‌نعلی

• شکل بدن:باله پشتی دارای 9 شعاع سخت و 12 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 11-13 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 14-16 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 18-21 عدد | بدن دوکی‌شکل | باله دمی تا حدی مدور | رنگ بدن ماده‌ها سفیدفام با دو نوار رنگی قرمز تیره تا زرد تیره است، یکی نزدیک ناحیه پشتی و دیگری در ناحیه جانبی، که به یک نقطهء تیره در پایه باله پشتی ختم می‌شوند. رنگ بدن نرها آبی روشن و زرد در ناحیه تپشتی و بالای خط جانبی. میانهء فلس‌ها زرد و حاشیه آنها آبی است، در زیر خط جانبی این ترتیب جابجا می‌شود. تدریجا به سمت شکم رنگ روشنتر می‌گردد. یک لکهء بزرگ نعلی‌شکل سیاه روی زمینهء آبی روشن در بالای نوکِ باله سینه‌ای قرار دارد. یک نقطهء روشن آبی و زرد در بخش قدامی باله پشتی دیده می‌شود.
• اندازه: حداکثر طول کل 12.8 سانتیمتر است.
• طول عمر:
-
• غذا: بیمهرگان و موجودات کفزی
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل زمرّدماهی لکه‌نعلی

تخم‌گذار. جفت‌ها مجزا
تک‌همسر

■ صید زمرّدماهی لکه‌نعلی

 

■ ارزش‌های اقتصادی زمرّدماهی لکه‌نعلی

ارزش صید تجاری کمی دارد.
به عنوان گونه آکواریومی مطرح است.

وضعیت ذخایر زمرّدماهی لکه‌نعلی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های زمرّدماهی لکه‌نعلی


○ تصاویر و فیلم از زمرّدماهی لکه‌نعلی:

زمرّدماهی لکه‌نعلی زمرّدماهی لکه‌نعلی زمرّدماهی لکه‌نعلی
زمرّدماهی لکه‌نعلی، نر
زمرّدماهی لکه‌نعلی پراکنش زمرّدماهی لکه‌نعلی
زمرّدماهی لکه‌نعلی زمرّدماهی لکه‌نعلی زمرّدماهی لکه‌نعلی
ترسیمی از زمرّدماهی لکه‌نعلی
ماده، بالا/ نر، پایین
زمرّدماهی لکه‌نعلی
ماده، بالا/ نر، پایین
زمرّدماهی لکه‌نعلی، نر
فیلم‌هایی از زمرّدماهی لکه‌نعلی
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Labridae : زمردماهیان

گونه Halichoeres marginatus: زمردماهی سیاه
گونه Halichoeres leptotaenia : زمردماهی خط‌نازک
گونه Halichoeres nigrescens : زمردماهی باله‌حبابی
گونه Halichoeres zeylonicus: زمردماهی زرین‌خط

گونه Anampses meleagrides: زمردماهی خال‌خالی