تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
سوزن‌ماهی منقوط
( Hippichthys penicillus )
 
سوزن‌ماهی منقوط


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده سوزن‌ماهیان گونه سوزن‌ماهی منقوط

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Hippichthys penicillus (Cantor, 1849)j
:: نام فارسی و محلی ایران: سوزن‌ماهی منقوط،
-

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Syngnathiformes (راسته: سوزن‌ماهی‌سانان)
Family: Syngnathidae (خانواده: سوزن‌ماهیان) (En: Pipefishes and Seahorses)
Subfamily: Syngnathinae (زیرخانواده: لوله‌ماهی)
Genus: Hippichthys
Species: Hippichthys penicillus (گونه: سوزن‌ماهی منقوط)

:: نام انگلیسی: Beady pipefish و نیز: Black-chinned pipefish, Gazelle pipefish, Steep-nosed pipefish, Gazelle pipefish
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Syngnathus penicillus, Syngnathus argyrostictus, Parasyngnathus argyrostictus, Syngnathus biserialis, Syngnathus altirostris, Corythroichthys quinquarius, Hippichthys gazella
:: ریشه لغوی: Hippichthys از واژه ippos (یونانی)= اسب + ichthys (یونانی)= ماهی

■ کشورهای محل زندگی سوزن‌ماهی منقوط
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) کشورهای دیگر از جمله:
آسیا: کویت، امارات، بحرین، عمان، قطر، عربستان، هند، اندونزی، چین، ژاپن، فیلیپین، تایوان، تایلند، ویتنام
اقیانوسیه: استرالیا، پاپوآ گینه نو

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سوزن‌ماهی منقوط
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان ، و نیز:
دریای عرب، خلیج بنگال، دریای شرق چین، دریای جنوبی چین، خلیج تایلند، اقیانوس هند، دریای اندونزی، فلات‌های شمال، شمالشرق و شمالغرب استرالیا، اقیانوس آرام، دریای زرد و...

■ ویژگی‌های زیستگاه سوزن‌ماهی منقوط
دریازی و نیز آب‌های لب‌شور و شیرین. نزدیک بستر.
ساکن آب‌های گرمسیری
بالغین ساکن پایین‌دست رودها و محل اتصال آنها به دریا و نیز بسترهای علفی خورها و سایر آب‌های کم‌عمق ساحلی. در خورهای دارای جنگل‌های حرا و چشمه‌های جزر و مدّی دیده می‌شوند.
مختصات جغرافیایی: از 34°شمالی تا 34°جنوبی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سوزن‌ماهی منقوط

• شکل بدن: باله پشتی دارای 23-31 شعاع نرم | باله سینه‌ای 14-18 شعاع نرم | بدن لوله‌ای شکل و مارماهی‌سان | دهان از نوع انتهایی | بالغین نمای متفاوتی دارند | رنگ بدن متنوع، بیشتر سرخ، سبزفام یا قهوه‌ای با نوارهای نازک کمرنگ روی پشت و نقاط سفید با حاشیه سیاه روی پهلوها، گاهی یک لکه کمرنگ روی بخش بالایی دم
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 18 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: تغذیه از پلانکتون‌های جانوری و سخت‌پوستان کوچک
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل سوزن‌ماهی منقوط

تخمگذار زنده‌زا است.
ماهی نر تخم‌ها را در کیسه مخصوص زیر دم حمل می‌کند. تخم‌های مرواریدی شکل. با مویرگ‌هایی اطراف کیسه تغذیه می‌شوند.
تخم‌های زردرنگ، نارنجی و کهربایی درون کیسه هستند.
ماده تخم را روی بخش شکمی دم نر می‌گذارد. تخم‌ها چندهفته با نر می‌مانند.

■ صید سوزن‌ماهی منقوط

صیادی تجاری ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سوزن‌ماهی منقوط

-

وضعیت ذخایر سوزن‌ماهی منقوط

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های سوزن‌ماهی منقوط


○ تصاویر و فیلم از سوزن‌ماهی منقوط:

سوزن‌ماهی منقوط سوزن‌ماهی منقوط سوزن‌ماهی منقوط
سوزن‌ماهی منقوط سوزن‌ماهی منقوط پراکنش سوزن‌ماهی منقوط
سوزن‌ماهی منقوط سوزن‌ماهی منقوط سوزن‌ماهی منقوط
ترسیمی از سوزن‌ماهی منقوط سوزن‌ماهی منقوط سوزن‌ماهی منقوط
سوزن‌ماهی منقوط سوزن‌ماهی منقوط سوزن‌ماهی منقوط
نمای نزدیک سر سوزن‌ماهی منقوط سوزن‌ماهی منقوط سوزن‌ماهی منقوط
فیلم‌هایی از سوزن‌ماهی منقوط
 
 
   
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Syngnathidae: سوزن‌ماهیان خلیج فارس و دریای عمان
خانواده Syngnathidae: سوزن‌ماهیان دریای خزر

گونه Hippichthys spicifer : سوزن‌ماهی شکم‌مخطط
گونه Hippichthys cyanospilos : سوزن‌ماهی خال‌آبی