تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  دریای خزر
خانواده سوزن‌ماهیان
(Syngnathidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده سوزن‌ماهیان (Syngnathidae )
:

»» خانواده سوزن‌ماهیان یا نی‌ماهیان متعلق به راسته Syngnathiformes یا سوزن‌ماهی‌سانان است.

::: به این خانواده در بخش خانواده‌های آب‌های داخلی ایران هم اشاره شده است.

ریشه لغوی: syn, symphysis (یونانی) =با هم رشده کرده + gnathos (یونانی) = آرواره

نام انگلیسی: Pipefishes and Seahorses

نام فارسی: سوزن‌ماهیان، نی‌ماهیان، لوله‌ماهیان، پیپ‌ماهیان

Syngnathidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سوزن‌ماهیان، Syngnathidae:

 • بدن کشیده و در ردیف حلقه‌های استخوانی احاطه شده است.
 • دارای یک باله پشتی، معمولا با 15 تا 60 شعاع نرم است.
 • باله مخرجی خیلی کوچک و معمولا دارای 2 تا 6 شعاع است.
 • باله سینه‌ای معمولا 10 تا 23 شعاع دارد، افرادبالغ برخی گونه ها فاقد باله‌های پشتی، مخرجی و سینه‌ای هستند.
 • دارای باله شکمی. برخی گونه‌ها فاقد باله دمی.
 • منافذ آبششی بسیار کوچک هستند. آبشش‌ها کیسه‌ای شکل‌هستند.
 • دارای 1 تا 3 شعاع آبششی.
 • کلیه تنها در سمت راست بدن قرار گرفته و فاقد Glomerulus است.
 • جنس ماده تخم‌های خود را جهت مراقبت، در محفظه خاصی در سطح زیرین تنه یا دم ماهیان نر قرار می‌دهند.
 • اغلب ساکن آب‌های شور هستند. اما برخی گونه‌های ساکن آب‌های لب‌شور و شیرین نیز دارند.
 • بزرگترین گونه 60 سانتیمتر طول دارد.
 • اغلب از بیمهرگان بسیار ریز و با شیوه مکش به داخل دهانی لوله‌ای تغذیه می‌کنند.
 • کیسه هوا متصل به معده نیست.

 

• پراکنش سوزن‌ماهیان در ایران:

در کلیه بخش‌های جنوبی دریای خزر مشاهده شده است.

• جنس‌های سوزن‌ماهیان ایران در بخش ایرانی دریای خزر و حوضه آبریز آن:

در آب‌های لب‌شور بخش ایرانی دریای خزر، تنها یک جنس از این خانواده گزارش شده است:

 • 1. Syngnathus

• گونه‌های سوزن‌ماهیان ایران:

این خانواده در بخش ایرانی دریای خزر دارای یک گونه به شرح جدول زیر است.
◄ با کلیک روی نام گونه به صفحه آن بروید↓

1. Syngnathus abaster
نی‌ماهی، سوزن‌ماهی خزر
.::. تصاویر بعضی گونه های خانواده Syngnathidae ساکن نقاط مختلف جهان را در ادامه می بینید:
Cosmocampus arctus arctus >> سوزن ماهی پوزه پهن Doryrhamphus aurolineatus Halicampus macrorhynchus >> سوزن ماهی آراسته
Cosmocampus arctus arctus >> سوزن ماهی پوزه پهن Doryrhamphus aurolineatus Halicampus macrorhynchus >> سوزن ماهی آراسته