تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  دریای خزر
خانواده سوزن‌ماهیان
(Syngnathidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده سوزن‌ماهیان (Syngnathidae )
:

»» خانواده سوزن‌ماهیان یا نی‌ماهیان متعلق به راسته Syngnathiformes یا سوزن‌ماهی‌سانان است.

::: به این خانواده در بخش خانواده‌های آب‌های داخلی ایران هم اشاره شده است.

ریشه لغوی: syn, symphysis (یونانی) =با هم رشده کرده + gnathos (یونانی) = آرواره

نام انگلیسی: Pipefishes and Seahorses

نام فارسی: سوزن‌ماهیان، نی‌ماهیان، لوله‌ماهیان، پیپ‌ماهیان

Syngnathidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سوزن‌ماهیان، Syngnathidae:

 • بدن کشیده و در ردیف حلقه‌های استخوانی احاطه شده است.
 • دارای یک باله پشتی، معمولا با 15 تا 60 شعاع نرم است.
 • باله مخرجی خیلی کوچک و معمولا دارای 2 تا 6 شعاع است.
 • باله سینه‌ای معمولا 10 تا 23 شعاع دارد، افرادبالغ برخی گونه ها فاقد باله‌های پشتی، مخرجی و سینه‌ای هستند.
 • دارای باله شکمی. برخی گونه‌ها فاقد باله دمی.
 • منافذ آبششی بسیار کوچک هستند. آبشش‌ها کیسه‌ای شکل‌هستند.
 • دارای 1 تا 3 شعاع آبششی.
 • کلیه تنها در سمت راست بدن قرار گرفته و فاقد Glomerulus است.
 • جنس ماده تخم‌های خود را جهت مراقبت، در محفظه خاصی در سطح زیرین تنه یا دم ماهیان نر قرار می‌دهند.
 • اغلب ساکن آب‌های شور هستند. اما برخی گونه‌های ساکن آب‌های لب‌شور و شیرین نیز دارند.
 • بزرگترین گونه 60 سانتیمتر طول دارد.
 • اغلب از بیمهرگان بسیار ریز و با شیوه مکش به داخل دهانی لوله‌ای تغذیه می‌کنند.
 • کیسه هوا متصل به معده نیست.

 

• پراکنش سوزن‌ماهیان در ایران:

در کلیه بخش‌های جنوبی دریای خزر مشاهده شده است.

• جنس‌های سوزن‌ماهیان ایران در بخش ایرانی دریای خزر و حوضه آبریز آن:

در آب‌های لب‌شور بخش ایرانی دریای خزر، تنها یک جنس از این خانواده گزارش شده است:

 • 1. Syngnathus

• گونه‌های سوزن‌ماهیان ایران:

این خانواده در بخش ایرانی دریای خزر دو گونه از آن به شرح جدول زیر فهرست شده است، اما به نظر می‌رسد، هردوی این دو گونه، در واقع همان گونهء سوزن‌ماهی خزری باشند که در گذشته گونهء دیگری تشخیص داده شده است.
◄ با کلیک روی نام گونه به صفحه آن بروید↓

1. Syngnathus abaster
سوزن‌ماهی سیاه‌خط، نی‌ماهی
2. Syngnathus caspius
سوزن‌ماهی خزری
.::. تصاویر بعضی گونه های خانواده Syngnathidae ساکن نقاط مختلف جهان را در ادامه می بینید:
Cosmocampus arctus arctus >> سوزن ماهی پوزه پهن Doryrhamphus aurolineatus Halicampus macrorhynchus >> سوزن ماهی آراسته
Cosmocampus arctus arctus >> سوزن ماهی پوزه پهن Doryrhamphus aurolineatus Halicampus macrorhynchus >> سوزن ماهی آراسته