تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده
(Hyporhamphus unicuspis)
 
نیم‌منقار دندان‌ساده


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده نیم‌منقار‌ماهیان گونه نیم‌منقار دندان‌ساده

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Hyporhamphus unicuspis Collette & Parin, 1978 j

:: نام فارسی و محلی ایران:
نیم‌منقار دندان‌ساده،

:: رده‌بندی کامل ↓

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Beloniformes (راسته: منقارماهی‌سانان)
Superfamily: Exocoetoidea
Family: Hemiramphidae (خانواده: نیم‌منقارماهیان) (En: Halfbeaks)
Genus: Hyporhamphus (جنس: هیپورامفوس)
Species: Hyporhamphus unicuspis (گونه: نیم‌منقار دندان‌ساده)

:: نام انگلیسی:
Simpletooth halfbeak
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Hemiramphus : از واژه‌های Hypo (یونانی)= زیر + rhamphos (یونانی)= نوک

■ کشورهای محل زندگی ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و کشورهای دیگر مثل:
بحرین، عمان، کویت، قطر، عربستان، امارات، هند

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده
بومی خلیج فارس و دریای عمان نیز:
دریای آندامان، دریای عرب، خلیج بنگال، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده
دریازی، پلاژیک-نریتیک
ساکن مناطق گرمسیری
ساکن نواحی ساحلی
مختصات جغرافیایی: -

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده

• شکل بدن: باله پشتی دارای 14-16 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 16-18 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 10-12 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6 شعاع نرم | باله دمی دوشاخه | تعداد مهره‌ها 49 تا 51 عدد | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 30-34 عدد | بدن کشیده
• اندازه: حداکثر طول کل 31.5 سانتیمتر
• طول عمر:
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده

-

■ صید ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده

-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده

ارزش صید تجاری کمی دارد.

⧠ وضعیت ذخایر ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، وضعیت "ارزیابی نشده" دارد.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده


○ تصاویر و فیلم از ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده:

نیم‌منقار دندان‌ساده نیم‌منقار دندان‌ساده نیم‌منقار دندان‌ساده
ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده
ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده ترسیمی از ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده
فیلم‌هایی از ماهی نیم‌منقار دندان‌ساده
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Hemiramphidae, نیم‌منقارماهیان

گونه Hyporhamphus quoyi: نیم‌منقار کویی
گونه Hyporhamphus sindensis: نیم‌منقار سند

گونه Hemiramphus archipelagicus, نیم‌منقار جهنده