تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
شمسک فشرده
(Ilisha compressa)
 
ماهی شمسک فشرده


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده شگ‌ماهیان زره‌شکم گونه شمسک فشرده

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Ilisha compressa Randall, 1994 j
:: نام فارسی و محلی ایران: شمسک فشرده
• اسامی محلی ایران »

:: رده بندی کامل ↓

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Clupeiformes (راسته: شگ‌ماهی‌سانان)
Family: Pristigasteridae (خانواده: شگ ماهیان زره شکم) (En: Pristigasterids)
Genus: Ilisha
Species: Ilisha compressa (گونه: شمسک فشرده)

:: نامهای انگلیسی: Compressed ilisha و نیز : Elongate ilisha, Coromandel ilisha
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: ilisha هندی = ملکه یا فرمانده جهان / Compressa=بدلیل فشرده بودن بدن

■ کشورهای محل زندگی ماهی شمسک فشرده
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و کشورهای دیگر از جمله:
بحرین، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات
اولین بار از عراق گزارش شده و در سال 94 با نام کنونی زارش شده است.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی شمسک فشرده
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
دریای عرب، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی شمسک فشرده
دریازی، پلاژیک و نواحی فلات قاره
در عمق 8 تا 10 متری مشاهده می‌شود
ساکن نواحی گرمسیری
گونه ساحلی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی شمسک فشرده

• شکل بدن: باله پشتی دارای 17-18 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 48-52 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 18-19 شعاع نرم | باله شکمی دارای 7 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) روی شاخه پایینی 18 و روی شاخه بالایی 10 | دارای 51 مهره در ستون فقرات | دارای 32 اسکات | دهان از نوع بالایی و فک پایین بیرون زده و روی لبهء فک بالایی را می‌گیرد | نوک زبان بسیار گرد است | کیسه شنا دارای امتداد کشیده در هر طرف است | فاقد خط جانبی | فلس‌های روی بدن از نوع گرد و بسیار بزرگ که راحت جدا می‌شوند، سر فاقد فلس | رنگ بدن نمونهء زنده خاکستری زردفام در ناحیه پشت که به سمت پهلو نقره‌ای می‌شود. نوک آرواره‌ها سیاه است. باله‌های پشتی، مخرجی و شکمی سفیدفام و باله دمی زرد با لبهء سیاه است. باله سینه‌ای در بخش بالایی زرد است که به سمت پایین کمرنگ می‌شود.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 23.8 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: ـ
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل ماهی شمسک فشرده

شکل ظاهری نر و ماده مشابه است.

■ صید ماهی شمسک فشرده

صید این ماهی با تور گردان پیاله‌ای، تور بالارونده و ترال صورت می‌گیرد. صید جانبی ترال محسوب می‌شود.

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی شمسک فشرده

-

وضعیت ذخایر ماهی شمسک فشرده

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی شمسک فشرده

-

○ تصاویر و فیلم از ماهی شمسک فشرده:

شمسک فشرده شمسک فشرده پراکنش شمسک فشرده
ماهی شمسک فشرده ماهی شمسک فشرده بیشترین پراکنش ماهی شمسک فشرده
شمسک فشرده    
ترسیمی از ماهی شمسک فشرده    
فیلم‌هایی از ماهی شمسک فشرده
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Pristigasteridae: شگ‌ماهیان زره‌شکم

گونه Ilisha melastoma: شمسک کوچک
گونه Ilisha megaloptera: ماهی شمسک بزرگ

گونه Pellona ditchela: پلونا هندی